Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Λήγουν οι προθεσμίες για το Εμπορικό Μητρώο


Με ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι οι Ανώνυμες Εταιρείες, Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., οι οποίες έχουν ιδρυθεί πριν τις 4 Απριλίου του 2011 και το ΑΦΜ τους λήγει στο 1, θα πρέπει να αυτοαπογραφούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) μέχρι αύριο Σάββατο. Οι υπόχρεοι μπορούν να αυτοαπογραφούν μέσω της ιστοσελίδας www.businessportal.gr.
Η διαδικασία αυτοαπογραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή (συστημένη επιστολή) ή την προσκόμιση στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας των εγγράφων (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) εντός τριών μηνών από την ημερομηνία απογραφής. 
Εναλλακτικά οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση απογραφής, προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και έντυπη, στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, με χρέωση 10 ευρώ για κάθε καταχώριση έγγραφου. 
Σημειώνεται ότι η διαδικασία απογραφής είναι υποχρεωτική. Αν o υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία θα πληρώνει πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων. 
Για περισσότερες πληροφορίες (προθεσμίες, αιτήσεις, κ.λπ.) μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας www.messinianchamber.gr (ενότητα: Αυτοαπογραφή Επιχειρήσεων ΓΕΜΗ).

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 26/10/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου