Δείτε ποιες μέρες μπορείτε να επισκέπτεστε τα μουσεία όλης της χώρας χωρίς να πληρώσετε εισιτήριο
Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου
  • 6 Μαρτίου - Μνήμη Μελίνας Μερκούρη. 
  • 5 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 
  • 18 Απριλίου - Διεθνής Ημέρα Μνημείων. 
  • 18 Μαΐου - Διεθνής Ημέρα Μουσείων. 
  • Το τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς).
  • Οι Κυριακές κατά το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου. 
  • Οι επίσημες αργίες του Κράτους. 
  • Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, πλην των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου (όταν η πρώτη Κυριακή είναι αργία, ως ημέρα εισόδου καθορίζεται η δεύτερη Κυριακή). 
  • 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού.