Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΓΙΑΛΟΒΑ Ορισμός ζώνης ιχθυοτροφείου

Την προστατευτική ζώνη του ιχθυοτροφείου της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας, όρισε με απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Τατούλης.
Σύμφωνα με την απόφαση, την όρισε «γύρω από την εκβολή των εσοδευτικών στομίων σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς, κατά την περίοδο που τα στόμια είναι ανοικτά προς εσοδεία. Στα προς την ξηρά όρια, εκτείνεται επί των γύρω από τα όρια ευρισκομένων και μη μισθωμένων πάσης φύσεως υδάτων, (αυλάκων, τάφρων κλπ.), τα οποία επικοινωνούν συνεχώς ή πρόσκαιρα με το ιχθυοτροφείο. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η αλιεία σε όλους, καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, μηδέ του μισθωτή εξαιρουμένου».

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 20/02/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου