Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Υποβολή αιτήσεων για φύτευση αμπελιού

Λήγει στις 15 Δεκεμβρίου φέτος η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων από το Εθνικό Αποθεματικό, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας. Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης, αφ’ ενός ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ως ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης ορίζεται το ένα στρέμμα και αφ’ ετέρου ότι το δικαίωμα φύτευσης αμπελώνα θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τον δικαιούχο και δεν μεταβιβάζεται. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, είτε στο Διοικητήριο στην Καλαμάτα (γραφεία 213 και 212), είτε στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύλου. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι, α)αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) 2014,β) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, γ) φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας, δ) δήλωση αμπελοκαλλιέργειας, ε) δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα, στ) τίτλοι ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 10 χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 27213 66213, 27213 66238 στην Καλαμάτα και 27230 22151 στην Πύλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου