Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΥΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, μια ευκαιρία για το Δήμο Πύλου-Νέστορος

Η προηγούμενη δημοτική αρχή με πρωτοβουλία του πρώην και νυν δημάρχου κ. Δημήτρη Καφαντάρη ξεκίνησε την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (Τ.Σ.Π.). Η προσπάθεια άμεσα βρήκε απήχηση από μερικές επιχειρήσεις του δήμου που δραστηριοποιούνται στους τομείς τροφίμων, εστίασης και κατάλυσης. 
Με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας “Οικότοπος” ιδρύθηκε στις 23 Ιουλίου 2013 ο φορέας-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- με ονομασία «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πύλου - Νέστορος» και διακριτικό τίτλο «Πύλη Ποιότητας». Ο φορέας κατέθεσε επενδυτική πρόταση στο τοπικό πρόγραμμα “Leader”, με δράσεις που αφορούν την οργάνωση, την ανάδειξη και την προβολή του φορέα, των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και της περιοχής στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η πρόταση εγκρίθηκε και εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο τοπικό πρόγραμμα “Leader”. Για να ξεκινήσει η υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου, ο φορέας πρέπει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, με καταληκτική ημερομηνία υπογραφής την 22 Οκτωβρίου 2014. Τι είναι το Τ.Σ.Π. 

Ο τίτλος αποτελεί ίσως εύλογη απορία για τη μεγαλύτερη μερίδα επαγγελματιών του δήμου μας, μιας και στη χώρα μας είναι λίγες οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες, σε αντίθεση με τη γειτονική μας Ιταλία και πολλές ακόμα χώρες της Ευρώπης. Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας λοιπόν είναι μια έγγραφη εθελοντική συμφωνία παραγωγών τροφίμων, εστιατορίων και ξενοδόχων, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων -που είναι συμπληρωματικοί προς το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο- και ορίζει ειδικότερες δεσμεύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Οι δεσμεύσεις αυτές συμφωνούνται ομόφωνα από τους συμμετέχοντες. Σκοπός είναι μέσω αυτών να προάγεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας μιας περιοχής, προσδίδοντας ταυτότητα και ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα. 
Δείκτες επιτυχίας ενός Τ.Σ.Π. είναι: 
• Να μένουν ικανοποιημένοι οι πελάτες επισκέπτες.
• Να γίνει αντιληπτή από αυτούς η διαφορετικότητα και μοναδικότητα του τόπου μας. 
• Να προβάλουν τον τόπο μας και τα προϊόντα του στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. • Να θέλουν να ξανάρθουν. 
• Να αναζητούν (και να βρίσκουν) προϊόντα μας στον τόπο τους.Σε ποιους απευθύνεται το Τ.Σ.Π. 

Οπως αναφέρθηκε ήδη, το Τ.Σ.Π. σε πρώτη φάση τουλάχιστον αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα (εστιατόρια και ξενοδοχεία) και στην παραγωγή τροφίμων. Σε δεύτερη φάση με το Τ.Σ.Π. θα μπορούσαν να εμπλέκονται πολιτιστικοί φορείς, εκπαιδευτικά και άλλα ιδρύματα κ.λπ. Τι παραπάνω θα κάνουν οι επαγγελματίες που θα ακολουθήσουν το Τ.Σ.Π. Οι επαγγελματίες που θα θελήσουν να ακολουθήσουν το Τ.Σ.Π. θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση των κριτηρίων και προδιαγραφών ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα, καθώς και των κανόνων που θα αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του φορέα και των μελών του. Ενα Τ.Σ.Π. μπορεί να περιλαμβάνει απλούς κανόνες εύκολα εφαρμόσιμους από μια επιχείρηση αλλά και σύνθετους δύσκολα εφαρμόσιμους. Η στρατηγική που έχει αποφασιστεί να ακολουθηθεί είναι το Τ.Σ.Π. Πύλου-Νέστορος να ξεκινήσει με σχετικά απλούς κανόνες, που να μην δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στις επιχειρήσεις και κυρίως κόστος, προκειμένου αυτές να συμμετέχουν. Το Τ.Σ.Π. λοιπόν δεν είναι κάτι ξένο που θα πρέπει να συνηθίσουμε, αλλά κάτι που θα φτιάξουμε εμείς για μας.


Από τι εξαρτάται η επιτυχία ενός Τ.Σ.Π.

Από το πόσο ρεαλιστικά έχει στηθεί. Δηλαδή να ξέρουμε καλά από πού ξεκινάμε και πού (και πότε) θέλουμε να φτάσουμε. Από το να συμμετέχει ένας ενδεικτικός και ικανοποιητικός αριθμός επιχειρήσεων. Από το να έχουν πειστεί γι’ αυτά που έχουν δεσμευθεί να κάνουν. Από την εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου που θα μπορεί να εντοπίζει αδυναμίες και να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες. Από την προβολή του Τ.Σ.Π.


Τι θα κερδίσει ο δήμος και οι άνθρωποί του από το Τ.Σ.Π. 

Το Τ.Σ.Π. είναι μια επένδυση και μάλιστα συλλογικού χαρακτήρα. Σκοπός του είναι μέσα από την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας να αναδείξει την ιδιαιτερότητα του τόπου μας, η οποία αποκρυσταλλώνεται στην ιστορία μας, στον πολιτισμό μας, στα προϊόντα μας, στην διατροφική μας κουλτούρα, σε όλους εμάς που κατοικούμε σ΄ αυτόν τον τόπο. Στη δύσκολη και ανταγωνιστική εποχή που βιώνουμε, η παγκοσμιοποιημένη αγορά επιβάλλει μια ισοπεδωτική λογική ισχυροποιώντας συνεχώς τους ήδη οικονομικά ισχυρούς. Δεν υπάρχει όμως αδιέξοδο για τις μικρές κοινωνίες και οικονομίες, διότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Ο δρόμος αυτός ταιριάζει σ΄ αυτούς που το ισχυρό τους χαρτί δεν είναι οι ανταγωνιστικές τιμές αλλά η μακραίωνη ιστορία και παράδοση, ο πολιτισμός και το φυσικό κάλλος. Με την κατάλληλη στρατηγική και συνεργασία που προτείνεται μέσα από το Τ.Σ.Π. τα παραπάνω συνθέτουν την ιδιαιτερότητα η οποία γίνεται κι αυτή ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Γιατί ο Δήμος Πύλου-Νέστορος χρειάζεται ένα Τ.Σ.Π.  

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος είναι διάσπαρτος από μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Παράλληλα, λειτουργούν πολλές μικρές επιχειρήσεις στην παραγωγή τροφίμων με προεξέχοντα ρόλο τη συσκευασία ελαιολάδου. Κατά γενική ομολογία, το σύνολο των παραπάνω επιχειρήσεων κλυδωνίζεται από την οικονομική κρίση, ενώ παράλληλα -εκτός λίγων φωτεινών εξαιρέσεων- τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται απέχουν πολύ από το να μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούν προδιαγραφές ποιότητας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις μάλιστα αγνοούν τις τάσεις για βελτίωση της ποιότητας που επικρατούν στο σημερινό οικονομικό τομέα. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι ενώ σε άλλες χώρες οι χώροι εστίασης και κατάλυσης είναι και χώροι προβολής των τοπικών προϊόντων, αυτό στον τόπο μας αποτελεί εξαίρεση ή είναι στα σπάργανα. Μια οργανωμένη προσπάθεια όμως συνεργασίας των επιχειρήσεων, όπως αυτή που προτείνει το Τ.Σ.Π. θα λειτουργήσει ανταποδοτικά προς όλες, ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Το επόμενο διάστημα έως τις 22 Οκτωβρίου 2014 το προσωρινό Δ.Σ. της εταιρείας και ο Δήμος Πύλου-Νέστορος θα είναι στη διάθεση κάθε επιχειρηματία, προσφέροντας ενημέρωση για το Τ.Σ.Π. ενώ παράλληλα θα προγραμματισθούν συναντήσεις στις δημοτικές κοινότητες και δημοτικά διαμερίσματα.


Για το προσωρινό Δ.Σ. της εταιρείας

Γεώργιος Κόκκινος
* Πύλη Ποιότητας - Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πύλου-Νέστορος Διεύθυνση: Χώρα Μεσσηνίας κτήριο πρώην Δημαρχείου), ΤΚ 24600 Ιστοχώρος: www.qualitygate.gr E-mail: info@qualitygate.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου