Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

ΞΕΝ. ΚΑΠΠΑΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ" «Η σταθερή ποιότητα το κλειδί της επιτυχίας»

Η σταθερή ποιότητα αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για να κερδίσουμε την προστιθέμενη αξία, ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των αγροτών. Από κει και πέρα απαιτείται και η συνεργασία μεταξύ των παραγωγών προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερες οικονομίες κλίμακας. Παράλληλα η σύνδεση με τον τριτογενή τομέα, ο σχεδιασμός μιας κοινής επικοινωνιακής στρατηγικής είναι βασικά ενισχυτικά στοιχεία". Αυτό τονίζει στη συνέντευξη που έδωσε στον ΑγροΤύπο ο κ. Ξενοφώντας Κάππας, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη».

-Πότε ιδρύθηκε το Ιδρυμα «Καπετάν Βασίλη» και ποιος είναι ο σκοπός του; 
«Το Ιδρυμα "Καπετάν Βασίλη" είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2011 προς τιμήν του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία πρότυπο αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης, μέσα από την υποστήριξη και προώθηση σχετικών δράσεων». 


- Μεταξύ των δράσεων που αναλάβατε είναι και η σύνταξη μελέτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία. Θέλετε να μας αναφέρετε κάποια βασικά σημεία αυτής της μελέτης; «
Η συγκεκριμένη μελέτη η οποία υλοποιήθηκε από το ΙΟΒΕ, επιχειρεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Στη μελέτη αναλύεται η δομή της αγροτικής παραγωγής, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το πλαίσιο στήριξης του αγροτικού τομέα και επιχειρείται μια πρώτη αξιολόγηση του αντίκτυπου που ενδέχεται να έχουν οι αλλαγές στην ΚΑΠ για τον αγροτικό τομέα στη Μεσσηνία. Αναλύονται, επίσης, τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές για τον αγροτικό τομέα στη Μεσσηνία και τέλος, προσδιορίζονται στόχοι και δράσεις για τον ευρύτερο αγροτικό τομέα, με στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή». 

-Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές είναι τα κυριότερα προϊόντα της Μεσσηνίας. Θέλετε να μας αναφέρετε κάποιες δράσεις που αναλάβατε για τα συγκεκριμένα προϊόντα; 
«Οι δράσεις μπορούμε να πούμε ότι χωρίζονται σε κάποιες γενικότερες κατηγορίες. Μια βασική κατηγορία είναι η ανάπτυξη της γευσιγνωσίας στη περιοχή καθώς ένα από τα δυνατά σημεία του ελληνικού και ειδικότερα του μεσσηνιακού ελαιολάδου είναι τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Ως προς αυτό λοιπόν έχουν γίνει σεμινάρια γευσιγνωσίας για ενήλικες, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δευτεροβάθμιας ώστε να γνωρίσουν τη διαδικασία της γευσιγνωσίας αλλά και τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές, ενώ έχει υποστηρίξει μια σειρά δράσεων του Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Αλλη βασική κατηγορία είναι η στήριξη της έρευνας στον τομέα της ποιότητας του ελαιολάδου σε συνεργασία με τον καθηγητή Μαγιάτη του ΕΚΠΑ και το UCDavis. Τέλος βασική κατηγορία είναι η εκπαίδευση και βελτίωση των πρακτικών καλλιέργειας των αγροτών. Στα τέλη Νοεμβρίου ολοκληρώθηκαν δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο “Μέθοδοι βιώσιμης διαχείρισης για την ελαιοκαλλιέργεια”, για παραγωγούς και επαγγελματίες του ελαιοκομικού τομέα. Παράλληλα προγραμματίζονται πιο εξειδικευμένα και πρακτικά σεμινάρια σε αγροτικές περιοχές ειδικά για την ελαιοκαλλιέργεια». 

-Με τη βοήθεια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προχωρήσατε στην καταγραφή των τοπικών φυτικών ποικιλιών της Μεσσηνίας. Πόσο χρόνο χρειάστηκε να γίνει αυτή η καταγραφή και τι αποτελέσματα έδειξε; 
«Το Ιδρυμα “Καπετάν Βασίλη” συνεργάστηκε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Η έρευνα κάλυψε γεωγραφικά τη μισή Μεσσηνία επικεντρώνοντας στις πιο αγροτικές και πιθανές περιοχές για εξεύρεση τέτοιων σπόρων. Μια καινοτομία του προγράμματος ήταν η παράλληλη λαογραφική έρευνα με στόχο να καταγραφεί η σημαντική πολιτισμική διάστασή των τοπικών ποικιλιών. Η έρευνα πεδίου είχε πολύ θετικά αποτελέσματα, αφού συγκεντρώθηκαν πάνω από 250 δείγματα σπόρων τα περισσότερα των οποίων ανήκαν στα κηπευτικά και στα όσπρια. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι παρά την εγκατάλειψη της καλλιέργειας των τοπικών ποικιλιών, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τις διαφυλάσσουν καλλιεργώντας τις, ιδιαιτέρα στους κήπους. Βέβαια οι τοπικές ποικιλίες σιτηρών, εκτός του αραβοσίτου, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, όπως και του λιναριού. Παράλληλα καταγράφηκε και ένας μεγάλος πλούτος ονομάτων πολυετών ειδών, αλλά απαιτείται ειδική έρευνα για την αποσαφήνιση τυχόν συνωνυμιών. Σε λαογραφικό-εθνογραφικό επίπεδο διαπιστώθηκε πληθώρα τοπικών ονομασιών η οποία δείχνει αφενός τον γλωσσικό πλούτο της περιοχής, αφετέρου τη σημασία και τη γνώση που είχαν οι κάτοικοι όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες στην καλλιέργεια αλλά και στην κατανάλωση και τη χρήση των τοπικών ποικιλιών με την παρασκευή χαρακτηριστικών εδεσμάτων (φαγητών, γλυκών κ.ά) της τοπικής κουζίνας. Η σημασία των φυτικών ποικιλιών στη συγκρότηση του τοπικού πολιτισμού εγγράφεται στους τρόπους χρήσης και κατανάλωσής τους όσο και στον προφορικό αφηγηματικό λόγο μεταβιβάζοντας από την μια γενιά στην άλλη γνώσεις, εμπειρίες, πρακτικές, πεποιθήσεις, νοοτροπίες ενός αξιοδοτημένου τρόπου ζωής. Η στρατηγική διάσωσης των τοπικών ποικιλιών της Μεσσηνίας πρέπει να εμπεριέχει, εκτός της φύλαξης τους σε Τ.Γ.Υ., και πολιτικές ανάδειξής τους. Προϋπόθεση για να διευρυνθεί ο αριθμός των μεσσηνιακών τοπικών προϊόντων που θα προέρχονται από τοπικές ποικιλίες, είναι να μελετηθούν τα παραγωγικά χαρακτηριστικά τους και οι οργανοληπτικές τους ιδιότητες ώστε να προωθηθούν σε πρώτη φάση τα προϊόντα που έχουν διακριτά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλα αντίστοιχα προϊόντα». 

-Πώς μπορεί να γίνει η ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά αλλά και στις διεθνείς αγορές και πώς θα κερδίσουν την προστιθέμενη αξία ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των αγροτών; 
«Η σταθερή ποιότητα αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας. Από κει και πέρα απαιτείται και η συνεργασία μεταξύ των παραγωγών προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερες οικονομίες κλίμακας. Παράλληλα η σύνδεση με τον τριτογενή τομέα, ο σχεδιασμός μιας κοινής επικοινωνιακής στρατηγικής είναι βασικά ενισχυτικά στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και της ενημέρωσής τους, για δεύτερη συνεχή χρονιά το Ιδρυμα “Καπετάν Βασίλη” και το Ιδρυμα Γ. & Β. Καρέλια διοργανώνουν διημερίδα εξαγωγών. Στόχος της διημερίδας είναι η ενημέρωση των παραγωγών και μεταποιητών της Μεσσηνίας σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές εξαγωγών αγροτικών μεσσηνιακών προϊόντων.
Αλλά και απευθείας επιχειρηματικές συναντήσεις και επαφές (B2B meetings) των Ελλήνων συμμετεχόντων με επιχειρηματίες από το εξωτερικό. Φέτος η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου "Horizon Blu", στην Καλαμάτα. Η συμμετοχή για τους συμμετέχοντες και εξαγωγικές εταιρείες είναι δωρεάν.

 Πηγή: agrotypos.gr "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 26/11/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου