Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Δύο ναυαγοσώστες για «Ζάγκα» και «Μεμί» ζητά ο Δήμος Πύλου - Νέστορος


Στην απόφαση να ζητηθεί η πρόσληψη δύο επιπλέον ναυαγοσωστών, οι οποίοι θα ασχοληθούν με καθεστώς δίμηνης απασχόλησης, κατέληξε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος. Το θέμα τέθηκε ως κατεπείγον, λόγω του ότι δε θα πραγματοποιηθεί άλλη συνεδρίαση εξαιτίας της θερινής περιόδου, και όπως επισημάνθηκε, η επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων, που συγκρότησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, ομόφωνα αποφάσισε ότι οι παραλίες Ζάγκα (σε εύρος 300 μέτρων εκατέρωθεν του καταστήματος εστίασης Παπασαραντόπουλου) και Μεμί (σε εύρος 300 μέτρων εκατέρωθεν του καταστήματος εστίασης Κουτσούκου) θα χαρακτηριστούν ως πολυσύχναστες.
Εκ παραδρομής σε προηγούμενη εισήγηση για την πρόσληψη 2 ναυαγοσωστών στις παραλίες που όρισε ως πολυσύχναστες [παραλία Φοινικούντας (παραπλεύρως λιμένα) και Μαυροβούνι (Άμμος)] η αρμόδια επιτροπή του Λιμεναρχείου Πύλου, δεν ελήφθη υπόψη το αντίστοιχο πρακτικό της επιτροπής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας για τις παραλίες Ζάγκα και Μεμί. Προς τούτο, αποφασίστηκε να γίνει πρόσληψη των δύο επιπλέον ναυαγοσωστών, οι οποίοι θα απασχοληθούν από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. 

"ΘΑΡΡΟΣ" 25/06/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου