Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Τέλος 100 ευρώ για σύνδεση αποχέτευσης

Τον καθορισμό τέλους σύνδεσης οικιών και  καταστημάτων με  το δίκτυο  αποχέτευσης  στη Δημοτική  Ενότητα  Νέστορος, 100  ευρώ  ανά  σύνδεση,  εισηγείται  η    Οικονομική  Επιτροπή του  Δήμου  Πύλου  -  Νέστορος  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο. Στη  συζήτηση  του  θέματος  στην  Επιτροπή,  αναφέρθηκε: 
«Σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  τεχνικής  υπηρεσίας  μας  το κόστος  κατασκευής  κατά  μέσο  όρο  κάθε  σύνδεσης  με  το δίκτυο  αποχέτευσης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  270  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  23%.  Εχοντας  υπόψη  την απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  της  από  το  παρελθόν που  είχε  επιβάλει  τέλος  σύνδεσης  προς  117  ευρώ  για  κάθε ακίνητο  με  το  αποχετευτικό  σύστημα.  Επιπλέον  στους  δημότες της  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είχε  επιβληθεί τέλος  αποχέτευσης  προς  4 ευρώ σε κάθε τιμολόγιο ύδρευσης υπό μορφή πάγιου τέλους αποχέτευσης ήτοι:  κατά  τη  διάρκεια των  5 ετών  της  λειτουργίας  του  καλλικρατικού  δήμου  ο  κάθε δημότης  είχε  πληρώσει  4  ευρώ  Χ  3  τετράμηνα  =  12  ευρώ ετησίως.  Αρα  Χ  5  έτη  =  60  ευρώ.  Θα  ήταν  δίκαιο  να  μην  του επιβληθεί  να  ξαναπληρώσει  τέλος  σύνδεσης  270  ευρώ, εφόσον  έχει  καταβάλει  117  ευρώ  και  60  ευρώ  τέλη  αποχέτευσης  ήτοι:  177  ευρώ  κατά  την  προηγούμενη  5ετία  από τους  δημότες  για  τη  σύνδεσή  τους  στο  παλιό  αποχετευτικό σύστημα. 
Προτείνεται  όπως  από  τα  270  ευρώ  (κόστος  κατασκευής της  διακλάδωσης)  αφαιρεθούν  τα  177  ευρώ  και  επιβληθεί τέλος  στρογγυλοποιημένο  από  100  ευρώ  ανά  σύνδεση,  έτσι εκφράζεται  και  επιβάλλεται  η  ανταποδοτικότητα  στο  συγκεκριμένο  τέλος».

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 05/08/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου