Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Πύλου - Νέστορος

Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό ετοιμάζει ο Δήμος Πύλου - Νέστορος, για να σταματήσει η ντροπή της χωματερής και των δεματοποιημένων σκουπιδιών που σαπίζουν στον Αγιο Νικόλαο. Και μάλιστα, έχει καθυστερήσει στην προώθηση του σημαντικού αυτού έργου. 
Πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο: Ενέκρινε και παρέλαβε με μεγάλη πλειοψηφία την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο “Διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Πύλου - Νέστορος (προμήθεια και λειτουργία)”, προϋπολογισμού 1.868.847 ευρώ. Αποφάσισε την υλοποίηση του έργου και τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Εξουσιοδότησε το δήμαρχο Δημήτρη Καφαντάρη για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Σαρδέλης ενημέρωσε ότι «το έργο αφορά, την κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) μη επικίνδυνων Αστικών Στερεών Απόβλητων (ΑΣΑ), καθώς και κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων προερχόμενα από τη διαλογή των αποβλήτων στην υφιστάμενη θέση λειτουργίας της μέχρι στιγμής διαχείρισης απορριμμάτων. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται: α) Η εγκατάσταση ενός κτηρίου για τη διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών - ΚΔΑΥ), οργανικών υλικών και των υλικών των ΑΣΑ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικό καύσιμο. β) Η εγκατάσταση στεγανοποιημένου χώρου ανοικτής κομποστοποίησης. γ) Η μεταφόρτωση των συμπιεσμένων και διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων υλικών ανά κατηγορία υλικού προς τις βιομηχανίες ανακυκλώσιμων υλικών. δ) Η διάθεση προς τελική χρήση της παραγόμενης ποσότητας εδαφοβελτιωτικού, κομπόστ ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. ε) Η διάθεση του υπολείμματος σε ειδικούς αδειοδοτημένους χώρους της Περιφέρειας. στ) Η λειτουργία όλων των παραπάνω εγκαταστάσεων.
Τα εν λόγω έργα θα κατασκευαστούν στη θέση Αγ. Νικόλαος εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Πύλου, σε έκταση 45 στρεμμάτων περίπου. Η έκταση αυτή περικλείει και το ΧΑΔΑ της Πύλου, επιφάνειας 7,5 στρεμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου