Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

2,1 εκατ. για το δίκτυο αποχέτευσης της Κορώνης

Ενα από τα πιο σημαντικά έργα - έργο ζωής για την Κορώνη, επιτέλους, το δρόμο της υλοποίησης. Την 1η Μαρτίου 2016 ο Δήμος Πύλου - Νέστορος δημοπρατεί το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Κορώνης, προϋπολογισμού 2.158.650 ευρώ. Οπως σημειώνεται στη διακήρυξη, «αντικείμενο του έργου αποτελεί: α) η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου (κεντρικοί αγωγοί, βαρύτητας, βοηθητικοί) συνολικού μήκους 6.160 μέτρων από το οποία τα 3.500 είναι από Φ 200, τα 1.450 από Φ 250, τα 1.100 από Φ 315, 110 από Φ 400 και οι καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 275 μέτρων από HDPE 225 10 ΑΤΜ και η κατασκευή των έργων Π-Μ του Α/Σ (αντλιοστασίου) R. β) ο Η/Μ (ηλεκτρομηχανολογικός) εξοπλισμός του Α/Σ R». Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 1.943.400 ευρώ και ιδίους πόρους για ποσό 215.250 ευρώ. Η προθεσμία υλοποίησής του είναι 18 μή- νες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου