Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Ανάδοχος για τα σκουπίδια του Δήμου Πύλου - Νέστορος με έκπτωση 0,49%

Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος ανέδειξε ανάδοχο για το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων (προμήθεια και λειτουργία). Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά του διαγωνισμού και την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία Μεσόγειος Α.Ε. (με έκπτωση 0,49%, ποσό 1.599.104 ευρώ), που ήταν και η μοναδική που είχε καταθέσει προσφορά. Μάλιστα, καλεί την ανάδοχο εταιρεία να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως καθορίζει η σχετική διακήρυξη. 
Σύμφωνα με παλαιότερη ενημέρωση από το Δήμο Πύλου - Νέστορος, «το έργο αφορά προσωρινή διαχείριση, με μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων. Το έργο θα οδηγήσει σε προσωρινή μεν, αλλά ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, πλήρως συμβατή με τον υπό υλοποίηση περιφερειακό, αλλά και τον εθνικό σχεδιασμό. Επιπλέον, τίθενται οι βάσεις για την ανακύκλωση στο μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων, η οποία στο μέλλον θα επεκταθεί με διαχείριση που θα ξεκινάει από τους πολίτες. 

Συγκεκριμένα, στο έργο περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και λειτουργία ενός κτηρίου για τη διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών, των οργανικών υλικών και των υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικό καύσιμο. Τα οργανικά απορρίμματα θα μετατρέπονται μέσω της κομποστοποίησης σε λίπασμα και θα αξιοποιούνται. Τα υπόλοιπα διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά θα διατίθενται στις βιομηχανίες ανακύκλωσης και το τελικό υπόλειμμα σε ειδικούς αδειοδοτημένους χώρους με ευθύνη του αναδόχου. Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στη θέση "Αγ. Νικόλαος", εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Πύλου, σε έκταση περίπου 45 στρεμμάτων. Η έκταση αυτή περικλείει και το ΧΑΔΑ της Πύλου, επιφάνειας 7,5 στρεμμάτων, που αποκαθίσταται από την Περιφέρεια».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου