Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Λευκός καπνός για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου


Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου χθες στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, παρουσία σχεδόν του συνόλου των μελών καθώς και πολλών πολιτών, διότι η συνεδρίαση αυτή ήταν μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του Φορέα.

Στην αρχή της συνεδρίασης ο μελετητής παρουσίασε τη νέα βελτιωμένη μελέτη στην οποία έχουν γίνει κάποιες αλλαγές οι οποίες είχαν να κάνουν με την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα η οποία δεν υπάρχει, ορίζοντας την ποσότητα στους έως 100.000 τόνους χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, όπως έχει το ΣΔΙΤ της Περιφέρειας 28 χρόνια.
Οι δήμαρχοι αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, όπως αναφέρει το arcadiaportal.gr, και τον κίνδυνο να γεμίσουν οι δρόμοι των πόλεων με τόνους απορριμμάτων, καθώς και τον κίνδυνο να δημιουργηθούν και άλλοι ανεξέλεγκτοι ΧΑΔΑ με τα πρόστιμα να κατακεραυνώνουν τους πολίτες και έδειξαν στην πλειονότητά τους ότι η απόφαση που θα πάρουν είναι μείζονος σημασίας.
Σε αρκετές στιγμές της συνεδρίασης κάλεσαν τα μέλη να λάβουν μια ομόφωνη απόφαση η οποία θα έχει μια άλλη δυναμική.
Η ονομαστική ψηφοφορία ξεκίνησε λίγο πριν τις 20:00, μετά από ένσταση μέρους του ΔΣ που ήθελε να προχωρήσουν σε τοποθετήσεις, με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα.
Ύστερα από λίγα λεπτά έντονων διαλόγων το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να υπερψηφίσει τον ΠΕΣΔΑ, με τα μέλη να χειροκροτούν την απόφαση αυτή.


Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Π. ΝΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ 
Δήμος Καλαμάτας: Κεντρική διαχείριση με  τοπικές κομποστοποιήσεις και βελτιωτικές προτάσεις 
Τη λύση της κεντρικής διαχείρισης με τοπικές κομποστοποιήσεις πρότεινε κατά τη χθεσινή επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ο Δήμος Καλαμάτας.
Ο δήμαρχος Π. Νίκας υποστήριξε όσα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας αποφάσισε στη συνεδρίασή του, την Πέμπτη 30 Ιουνίου, και συγκεκριμένα την αποδοχή της δεύτερης λύσης της μελέτης, η οποία εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, σε συνδυασμό με σειρά βελτιωτικών προτάσεων.
Τοπικές κομποστοποιήσεις
Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα εισηγήθηκε ο κ. Νίκας, επί της μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου από τον ΦοΔΣΑ ελήφθησαν υπόψη οι 3 προτεινόμενες λύσεις (της κεντρικής διαχείρισης, της κεντρικής διαχείρισης με τοπικές κομποστοποιήσεις και της αποκεντρωμένης διαχείρισης), η έλλειψη βούλησης από πλευράς κυβέρνησης, η έλλειψη διάθεσης ικανού αριθμού Δήμων της Περιφέρειας να συμμετάσχουν στη διαδικασία της τοπικής διαχείρισης και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμοζόμενη σήμερα μέθοδο διαχείρισης των δημοτικών απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα.
Όπως τόνισε, επιλέγεται η λύση της κεντρικής διαχείρισης με τοπικές κομποστοποιήσεις, διότι: ενεργοποιεί τους δημότες, δημιουργεί θέσεις εργασίας και υπερέχει περιβαλλοντικά.
Βελτιωτικές προτάσεις
Οι βελτιωτικές προτάσεις που κατέθεσε είναι:
1) Κατάργηση της διαφοροποίησης της τιμής εισόδου από 80,5 ευρώ/τον. για τους πρώτους 150.000 τόνους εισερχομένων σε 35 ευρώ/τον. για τους επόμενους και αντικατάσταση από μια ενιαία μέση τιμή, η οποία θα λειτουργούσε ως κίνητρο για τους ΟΤΑ στην προσπάθεια μείωσης των σύμμεικτων απορριμμάτων τους, με τη διοχέτευση όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων στα διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, που κι αυτά θα πρέπει να έχουν μικρότερη τιμή εισόδου από τα σύμμεικτα. Η σημερινή πρόβλεψη για τιμή εισόδου 35 ευρώ/τον. πάνω από τους 150.000 τόνους εισερχομένων λειτουργεί ως αντικίνητρο για τη μείωση του ρεύματος των σύμμεικτων.
2) Διασφάλιση της εξαγγελθείσας μείωσης της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας από 150.000 σε 100.000 τόνους/χρόνο με εγγύηση του κράτους για περαιτέρω μείωση, με αποζημίωση από αυτό της εταιρείας. Έτσι και δε θα ανακοπεί η βελτίωση της εναλλακτικής διαχείρισης που θα επιχειρείται από τους ΟΤΑ και το κράτος θα έχει όφελος μεγαλύτερο από το κόστος που θα κληθεί να καταβάλει, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι αυτό είναι μέσα στη νομική ευχέρεια της χώρας.
3) Διασφάλιση του χαρακτηρισμού και των 12 νέων ΣΜΑ ως πύλης εισόδου στο σύστημα, ώστε το κόστος μεταφοράς μέχρι τον επόμενο χώρο υποδοχής, ΣΜΑ ή ΜΕΑ, να μη βαρύνει τους αντίστοιχους ΟΤΑ.
4) Διασαφήνιση ότι δεν υπάρχει περιορισμός εγγυημένης σύστασης εισερχόμενων αποβλήτων.
5) Διασφάλιση εισόδου στο σύστημα ποσοτήτων μεγαλύτερων των 200.000 τόνων τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
6) Τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου στους ΟΤΑ.
7) Πρόβλεψη και εναλλακτικών δυνατοτήτων διαχείρισης του υπολείμματος (π.χ. βελτιστοποίησή του ως RDF και αξιοποίησή του ως καυσίμου, θερμική αξιοποίησή του ή κάθε άλλη δυνατότητα που θα μπορούσε να υπάρξει από την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας).
8) Θέσπιση αντισταθμιστικού οφέλους για τους Δήμους που φιλοξενούν εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων.
9) Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των Δήμων για το αν θα ενταχθούν στον ΦοΔΣΑ ή 3 ΦοΔΣΑ αντί του ενός, ένας για κάθε διαχειριστική ενότητα.


Δήλωση Νικολάκου
Η Αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου, για την απόφαση του ΦΟΔΣΑ, δήλωσε τα εξής: «Είναι κοινά πλέον αποδεκτό απ' όλους ότι η μοναδική λύση του μεγαλύτερου και διαχρονικότερου προβλήματος είναι το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.
Με τη σημερινή (χθεσινή) απόφαση γίνεται πλέον απ' όλους αντιληπτό ότι προχωράμε όλοι μαζί στην υλοποίηση του έργου αυτού, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τόπου μας και για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας».  


Καμία αναφορά σε ΣΔΙΤ και ακριβή χωροθέτηση των μονάδων 
Τροποποιήσεις πρότεινε ο μελετητής στη μελέτη που παρουσιάσθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου την προηγούμενη Δευτέρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Ανάμεσα σε αυτές, και από τις πιο σημαντικές, είναι ότι απαλείφθηκαν όλες οι αναφορές σε ΣΔΙΤ, ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, καθώς και στην ακριβή χωροθέτηση των κεντρικών μονάδων.
Τροποποιήσεις
Οι τροποποιήσεις που έκανε ο μελετητής είναι οι εξής:
-Τα σενάρια αφορούν (α) ολοκληρωμένη κεντρική διαχείριση και (β) αποκεντρωμένη τοπική διαχείριση. Η πρόταση αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ δεν προκρίνει συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης της ολοκληρωμένης κεντρικής διαχείρισης την οποία προκρίνει (αν θα είναι αποκλειστικά δημόσια, με ΣΔΙΤ, με χρήματα του ΦΟΔΣΑ ή ό,τι άλλο είναι πιθανό). Απαλείφθηκαν όλες οι αναφορές σε ΣΔΙΤ.
-Ο χρόνος λειτουργίας των μόνιμων εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα καθοριστεί κατά την υλοποίησή τους και όχι από το ΠΕΣΔΑ. Απαλείφθηκαν οι αναφορές στα 28 χρόνια του ΣΔΙΤ και έχει αντικατασταθεί από τη φράση «Ο χρόνος ζωής των μονάδων πρέπει να οριστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καλών βιομηχανικών πρακτικών».
-Απαλείφθηκαν οι αναφορές σε ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα. Η ποσότητα που πάει για επεξεργασία στις κεντρικές μονάδες είναι εκείνη των υπολειμματικών σύμμεικτων (μετά τη διαλογή στην πηγή) και (εφόσον είναι τεχνικά δυνατό) ποσότητες ιλύων αστικού τύπου. Αντίθετα, προστέθηκε η φράση «Η συνολική δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας πρέπει να είναι της τάξης των 200.000 τόνων ανά έτος, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια στη διαχείριση. Ωστόσο, η ποσότητα σύμμεικτων που θα οδηγείται στις μονάδες αυτές θα μειώνεται με το χρόνο ως αποτέλεσμα της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της αύξησης του ρυθμού ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό οι μονάδες θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν διαχρονικά με ελάχιστη ποσότητα εισόδου της τάξης των 100.000 τόνων ανά έτος, που προτρέπει στη μείωση της εγγυημένης ποσότητας στους 100.000 τόνους. Έτσι αντιμετωπίζονται (α) η πιθανότητα ένας Δήμος να έχει στην πραγματικότητα μικρότερη ποσότητα ΑΣΑ από αυτή που εκτιμάται και (β) ένας Δήμος να έχει καλύτερη απόδοση στη διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων.
-Απαλείφθηκαν οι αναφορές στην ακριβή χωροθέτηση των κεντρικών μονάδων (Καλλιρρόη, Παλαιοχούνη, Σκάλα, Σπαθοβούνι και Ν. Κίος). Αντικαταστάθηκαν με αναφορές στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εκτιμάται ότι πρέπει να εγκατασταθούν οι μονάδες. Έτσι, π.χ. δε γίνεται αναφορά στη ΜΕΑ Καλλιρρόης αλλά στη ΜΕΑ Μεσσηνίας. Κατά την υλοποίηση της αναθεώρησης θα αποφασιστεί η ακριβής χωροθετηση.
-Προστέθηκαν και τα κόστη διαχείρισης ανά τόνο αποβλήτων που πηγαίνουν σε μονάδα διαχείρισης ή/και κομποστοποίησης, δηλαδή τα κόστη διαχείρισης που προκύπτουν αν από τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων απαλειφθούν τα ανακυκλώσιμα και η οικιακή κομποστοποίηση.
-Προστέθηκε ρητή αναφορά στο Πράσινο Ταμείο: «Για την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης για τους Δήμους της Περιφέρειας θα πρέπει να λειτουργήσει ένα Πράσινο Ταμείο, στο οποίο θα επιστρέφει ποσοστό των εσόδων των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας, στις περιπτώσεις που τα έσοδα αυτά είναι πρόσθετα εκείνων που προϋπολογίζονται από τη διαχείριση των σύμμεικτων αποβλήτων. Αυτή η περίπτωση αφορά, για παράδειγμα, εκείνους τους Δήμους που θα αποφασίσουν να μη διαχειρίζονται τοπικά τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, αλλά να τα παραδίδουν στις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας».
-Μικρές αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης και τη μεταβατική περίοδο για να προστεθούν στοιχεία των Δήμων Άργους, Ερμιονίδας, Τριφυλίας και Γορτυνίας.
-Προστέθηκαν τα στοιχεία των ΤΣΔ Τριφυλίας και Γορτυνίας που δεν είχαν ενσωματωθεί και αναφορές τους για Πράσινα Σημεία, οικιακή κομποστοποίηση, μεταβατική διαχείριση, διαλογή στην πηγή κ.λπ.
-Απαλείφθηκε η αναφορά σε συγκεκριμένη απόσταση από οικισμούς στα κριτήρια αποκλεισμού και αντικαταστάθηκε από τη φράση «Όπως προβλέπεται από την κείμενη περιβαλλοντική και χωροταξική νομοθεσία» δεδομένου ότι η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες αποστάσεις, ανάλογα με την περίσταση.

"ΘΑΡΡΟΣ" 19/07/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου