Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥλλΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Να διατηρηθούν υποθηκοφυλακεία σε Πύλο και Κυπαρισσία

Τη διατήρηση του υποθηκοφυλακείου Πύλου με συγχώνευση σε αυτό του υποθηκοφυλακείου Μεθώνης, καθώς και διατήρηση ενός ενιαίου υποθηκοφυλακείου στην έδρα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, προτείνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, με επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο. 
Αναλυτικά η επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας έχεις ως εξής: 
«Οπως σας είναι γνωστό, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, το Σχέδιο Νόμου, με τίτλο "Αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας", με το οποίο καταργούνται τα άμισθα υποθηκοφυλακεία, ενώ δημιουργούνται 41 νέα έμμισθα υποθηκοφυλακεία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού «Σύσταση και Αρμοδιότητα Εμμισθων Υποθηκοφυλακείων», «συστήνονται, πλέον των ήδη λειτουργούντων, σαράντα ένα (41) έμμισθα υποθηκοφυλακεία ως εξής: «… (15) Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα, στο οποίο υπάγεται η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, η οποία, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξυπηρετείται από τα υποθηκοφυλακεία Καλαμάτας, Οιχαλίας, Μεσσήνης – Παμίσου, Πύλου, Αβίας, Κορώνης, Μεθώνης, Κυπαρισσίας, Δωρίου, Φιλιατρών, Πλαταμωδούς Φλεσσιάδος, Θουρίας, Αλαγονίας, Αμφείας, Βουφράδος, Εύας, Αριος, Καρδαμύλης, Λεύκτρου, Πεταλιδίου και Φιγαλείας». 

Οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και ειδικότερα τα 10 μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας που διατηρούν τα γραφεία τους στην Πύλο, καταδικά- ζουμε απερίφραστα το παραπάνω σχέδιο περί «αναδιοργάνωσης». Η επικείμενη ενσωμάτωση των Υποθηκοφυλακείων Πύλου και Μεθώνης που εντάσσονται χωροταξικά στην έδρα του Ειρηνοδικείου Πύλου και μια λογική αντιμετώπιση της αναδιοργάνωσης των δύο αυτών υποθηκοφυλακείων θα ήταν η δημιουργία ενός νέου Υποθηκοφυλακείου στην Πύλο, που είναι έδρα μεγάλης Ειρηνοδικειακής Περιφέρειας και όχι η ενσωμάτωσή τους στο Υποθηκοφυλακείο Καλαμάτας. Τυχόν ενσωμάτωση των Υποθηκοφυλακείων Πύλου και Μεθώνης στο Υποθηκοφυλακείο Καλαμάτας συνιστά πρωτοφανή επίδειξη έλλειψης σεβασμού, απέναντι στους δικηγόρους και στους πολίτες της περιοχής, κλονίζοντας τη σχέση αμεσότητας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, δημιουργώντας αίσθημα κοινωνικής και πολιτικής απομόνωσής μας. Στην ουσία, κλονίζει τα θεμέλια του Κράτους Δικαίου, καταστρατηγώντας ευθέως το Σύνταγμα και καταλύοντας τις δημοκρατικές αρχές της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αποκέντρωσης. Κρίνουμε, ότι οι συντάκτες του σχεδίου, δεν στάθμισαν την γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής μας που αποτελεί στην ουσία από μόνη της μια ευρύτερη περιφερειακή ενότητα, τόσο από πληθυσμιακή όσο και από γεωπολιτική άποψη και κατ’ επέκταση, τις πολυποίκιλες δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες της περιοχής μας. Η απομάκρυνση των Υποθηκοφυλακείων Μεθώνης και Πύλου από τη φυσική, γεωπολιτική, ιστορική τους θέση, που είναι η Πύλος, έδρα του Ειρηνοδικείου Πύλου, θα δημιουργήσει προβλήματα ζωτικής φύσης στην κοινωνία μας, νεκρώνοντας την ευρύτερη περιοχή της Πυλίας που ήδη ασφυκτιά, υπό το βάρος των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών αδιεξόδων. Συγχρόνως, υποβαθμίζεται το λειτούργημα των δικηγόρων του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που έχουν έδρα τους την Πύλο, η επαγγελματική τους υπόσταση και η αξιοπρέπειά τους, ως επιστημόνων νομικών, στην πλειοψηφία τους, νέων – θιγόμενων συγχρόνως, όλων των κατ’ επέκταση συναφών με το έργο μας, επιστημονικών επαγγελματικών κλάδων. Λαμβανομένης δε υπόψη, της δυσχερούς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας που έχει περιέλθει η χώρα, μετά την τυχόν έναρξη ισχύος του παρόντος σχεδίου, ως νόμου του κράτους, οι δικηγόροι που έχουν έδρα την Πύλο θα επιδίδονται καθημερινά, σε μια πρωτοφανή και εναγώνια προσπάθεια, να προασπίσουν το ασφαλές περί δικαίου αίσθημα, καλούμενοι μαζί με τους κατοίκους της περιοχής μας, να διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις μετ’ επιστροφής, με κίνδυνο της ζωής και της σωματικής τους ακεραιότητας, για την ευόδωση του έργου τους, υποβαλλόμενοι σε μια απίστευτα ατέρμονη ψυχική ταλαιπωρία. Παρακαλούμε, όπως λάβετε υπόψη σας, την τοπική ιδιαιτερότητα του Ειρηνοδικείου Πύλου και στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Υποθηκοφυλακείων, συγχωνευθούν τα Υποθηκοφυλακεία Μεθώνης και Πύλου με έδρα την Πύλο. Είναι απαραίτητη η μόνιμη και διαρκής φυσική παρουσία του επιστήμονα Δικηγόρου, Συμβολαιογράφου, Μηχανικού, στο Υποθηκοφυλακείο Πύλου - Μεθώνης, στην κτηματική περιφέρεια του οποίου ανήκουν τα ακίνητα των συμπολιτών μας, για την αμεσότητα και την ορθή αντιμετώπιση των προ- βλημάτων τους. 
Η συνένωση τους σε ένα Υπέρ - Υποθηκοφυλακείο, με έδρα την Καλαμάτα, θα σημαίνει αυτόματα α) ανασφάλεια στις εμπράγματες συναλλαγές, β) σημαντική δυσχέρεια στην έκδοση πιστοποιητικών και άλλων δημοσίων εγγράφων, γ) εκ των πραγμάτων, τεράστια δυσλειτουργία και μόνιμη αδυναμία στην εξυπηρέτηση των πολιτών, και δ) ουσιαστική απώλεια χρόνου εργασίας, σωματική και ψυχική καταπόνηση, με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, λόγω των σημαντικότατων δαπανών μετακίνησης για τους κατοίκους της περιοχής μας. 
Υποστηρίζουμε, ως νομικοί, την άποψη πως είναι αδύνατο να υπάρχει τοπική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου με έδρα την Πύλο, αποφαινόμενου επί διαφορών που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που υπάγονται στην περιφέρειά του, χωρίς ταυτόχρονη στήριξη του λειτουργήματός μας και του έργου του δικαστή, από το τοπικά υπάρχον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. 
Σε κάθε περίπτωση, συντρέχουν και λειτουργικοί λόγοι που επιβάλλουν τη συγχώνευση των δύο Υποθηκοφυλακείων Πύλου και Μεθώνης σε ένα με έδρα την Πύλο. Υπενθυμίζουμε συγχρόνως, ότι ουδέποτε συνήλθε η Ολομέλεια του Δικαστηρίου των Πρωτοδικών Καλαμάτας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί συγχώνευσης ή μη, των άμισθων Υποθηκοφυλακείων Πύλου και Μεθώνης με το Υποθηκοφυλακείο Καλαμάτας. Υπάρχει άλλωστε, η οικονομική και υλικοτεχνική δυνατότητα ενσωμάτωσης του εγγύς κείμενου Υποθηκοφυλακείου Μεθώνης, σε αυτό της Πύλου. 
Επομένως, είναι ιστορική, φυσική, γεωπολιτική και νομική αναγκαιότητα, να διατηρηθούν τα αρχεία των Υποθηκοφυλακείων Μεθώνης και Πύλου στην πόλη της Πύλου. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Πύλου - Νέστορος, εκτιμούμε ότι θα δύναται να συνδράμει υλικοτεχνικά, παραχωρώντας προς τούτο, κτηριακές εγκαταστάσεις εντός της πόλης της Πύλου, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω κρατική οικονομική επιβάρυνση. 
Ταυτόχρονα ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας υποστηρίζει σθεναρά και είναι αρωγός στην προσπάθεια και στο δίκαιο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας για τη διατήρηση ενός ενιαίου υποθηκοφυλακείου στην έδρα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας. Δηλαδή να διατηρηθεί το Υποθηκοφυλακείο Κυπαρισσίας στο οποίο να ενσωματωθούν τα Υποθηκοφυλακεία Φιγαλείας, Δωρίου, Εράνης, Πλαταμώδους και Φλεσσιάδος, ώστε να μην μείνει το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας χωρίς υποθηκοφυλακείο διότι είναι εντελώς ακατανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Παρακαλούμε διά τα καθ’ Υμάς».

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 20/07/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου