Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Μισός ο δρόμος Σουληνάρι - Κορυφάσιο

Το έργο βελτίωσης του δρόμου Σουληνάρι- Κορυφάσιο θα γίνει μισό. Δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί, όπως είχε σχεδιαστεί, από την υφιστάμενη εργολαβία. Και είναι άγνωστο και αβέβαιο πότε και πώς θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί. 
Με την υφιστάμενη εργολαβία, σύμφωνα με τη σύμβαση που αναθεωρήθηκε, το έργο θα φθάσει μέχρι πριν την Ικλαινα και θα γίνει και η παράκαμψη Κορυφασίου. Το πρόβλημα είναι ότι το έργο που ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, δεν έχει ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ και υλοποιείται, για την ώρα, με εθνικούς πόρους. 
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να μην έχουν πληρωθεί, ακόμα, οι απαλλοτριώσεις και το υπουργείο Υποδομών προγραμματίζει να πληρώσει τις απολύτως αναγκαίες απαλλοτριώσεις, ώστε το έργο να φθάσει μέχρι πριν την Ικλαινα και να γίνει και η παράκαμψη Κορυφασίου. 
Σύμφωνα με στέλεχος της επιβλέπουσας υπηρεσίας του υπουργείου, μόλις εγκριθεί ο τελευταίος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών, θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη άποψη για το έργο που θα γίνει και θα ολοκληρωθεί με την υφιστάμενη εργολαβία και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. 
Κατά την υλοποίηση του έργου, όπως μας ενημέρωσε ο ίδιος υπηρεσιακός παράγοντας, υπάρχουν προβλήματα με τις προσβάσεις σε ιδιοκτησίες κατοίκων της περιοχής και η υπηρεσία προσπαθεί να δώσει λύσεις, σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους και το δήμαρχο Πύλου - Νέστορος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου