Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Παράταση για το δίκτυο αποχέτευσης Πύλου

Την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του δικτύου αποχέτευσης Πύλου, κατά 1 χρόνο περίπου, μέχρι τις 30 Ιουνίου, ενέκρινε κατά πλειοψηφία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι «δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας, εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου, για λόγους μη οφειλόμενους στον ανάδοχο». Επίσης, καταγράφεται η σύμφωνη και ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας για την παράταση και η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΠΕΡΑΑ για παράταση συνολικής προθεσμίας κατά 338 ημερολογιακές ημέρες!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου