Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δημοτικοί υπάλληλοι θα εισπράττουν το νερό

Δημοτικοί υπάλληλοι θα αναλάβουν την είσπραξη των τιμολογίων νερού στον Δήμο Πύλου - Νέστορος μέχρι το τέλος του 2018, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης του δήμου με τη ΔΕΥΑ Π-Ν την οποία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Η λύση αυτή επελέγη επειδή, όπως τόνισε προς το σώμα ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑ Π-Ν Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, η δημοτική επιχείρηση «δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας». 
Στην ουσία, ο δήμος -στο πλαίσιο της σύμβασης- θα επιτρέπει την απασχόληση προσωπικού του στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, για την είσπραξη εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης, εισφορών, τελών σύνδεσης. Σύμφωνα με την σύμβαση, οι καταθέσεις των εισπράξεων θα γίνονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ανεξαρτήτως του εισπραχθέντος ποσού, ενώ όποτε συμπληρώνονται 1.000 ευρώ στο τέλος της ημέρας, θα κατατίθενται επίσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου