Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη "Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για στελέχη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα / Executive MBA in Financial Planning", οργανώνει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου. 
Σκοπός του προγράμματος αυτού, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΕΙ, είναι «η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού». 
Η διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, με επιλογή εξ αποστάσεως παρακολούθησης. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών γίνονται μέχρι τις 21 Ιουλίου. 
Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των μαθημάτων, τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους οι υποψήφιοι φοιτητές, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού "http://emba.teipel.gr/"http://e-mba.teipel.gr/ 
Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27210 45216 και στο email "mailto:emba@teipel.gr" e-mba@teipel.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου