Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Eργα αγροτικής οδοποιίας στη Χώρα

Τεχνικά έργα αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Κοινότητα Χώρας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ, δημοπρατεί ο Δήμος Πύλου - Νέστορος. Η δημοπρασία θα γίνει στις 27 Ιουνίου, στο Δημαρχείο της Πύλου. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ιδίους πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου