Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣ Ιστολόγιο Κpylos κ. Κ. Καραλή


Αγαπητέ κ. Καραλή,

Στο ιστολόγιό σας αναρτήθηκε στις 28-4-2018 επιστολή του κ. Γ. Μπίρη στην οποία περιέχονται ανακρίβειες και αποσιωπούνται τα πραγματικά περιστατικά τα οποία παραθέτουμε για ενημέρωση των αναγνωστών της σελίδας σας. Επισυνάπτουμε και το τεύχος Νο 12 (Ιανουάριος 2018) της περιοδικής ηλεκτρονικής έκδοσης του συλλόγου μας στο οποίο υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία (πρακτικά Δ.Σ. κλπ) τα οποία τεκμηριώνουν απολύτως αυτά που αναφέρονται στη συνέχεια της επιστολής μας.

  1. Η αναφερόμενη ως «παραίτηση» είναι η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της 16ης Φεβρουαρίου 2016 με την οποία προβλέπονταν η εναλλαγή των προσώπων στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου. Ο κ. Γ. Μπίρης, ο οποίος ψήφισε την απόφαση. θα ανελάμβανε από το 2018 τη θέση του αντιπροέδρου και ο σύλλογος θα συνέχιζε ομαλά την πλούσια δραστηριότητά. Δεν τίμησε την υπογραφή του για λόγο που είναι εύκολο να εικάσει οποιοσδήποτε.
  2. Αντ’ αυτού εκδήλωσε στο συμβούλιο της 5ης Δεκεμβρίου 2018 την πρόθεσή του να παραιτηθεί από μέλος του Δ.Σ. και στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή ως πρόεδρος (!) στη Γ.Σ. της 11ης Φεβρουαρίου 2018 αντιδεοντολογικά και αντικαταστατικά, αποκλειστικά για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι αγνοεί ότι οι παραιτήσεις υποβάλλονται στα όργανα που αναθέτουν τα αξιώματα. Σε όλα τα καταστατικά των συλλόγων οι πρόεδροι εκλέγονται από τα Δ.Σ. και όχι από τη Γ.Σ. Η παραίτηση από μέλος του Δ.Σ., η οποία είναι ατομική απόφαση, έχει ως αποτέλεσμα να καλείται το αναπληρωματικό μέλος και στη συνέχεια να ανακατανέμονται τα αξιώματα. Αυτές οι καταστατικές προβλέψεις τηρήθηκαν επακριβώς.
  3. Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του καταστατικού σας ενημερώνουμε ότι έγιναν οι αναγκαίες βελτιώσεις οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες από το Δ.Σ. με βάση όχι μόνο τα προβλήματα που είχαν επισημανθεί από τις εποπτικές διοικητικές αρχές αλλά και την εμπειρία των δέκα ετών λειτουργίας του συλλόγου. Τα τέσσερα από τα πέντε μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν με την πρόταση τροποποίησης, το κείμενο ελέχθηκε από Νομικό και υποβλήθηκε στη Γ.Σ.. Η Γ.Σ. συζήτησε το κείμενο του καταστατικού διεξοδικά (κατ’ άρθρο και ως σύνολο) και ο κ. Γ. Μπίρης ανέπτυξε με χρονική άνεση τις απόψεις του. Υπέπεσε μάλιστα και στο ατόπημα να θέσει το δίλημμα στη Γ.Σ.: «ή αποδέχεστε την άποψή μου ή αποχωρώ από το σύλλογο». Η Γ.Σ. απάντησε με απόλυτα σαφή τρόπο: από τα σαράντα επτά παρόντα μέλη ψήφισαν σαράντα έξι υπέρ της τροποποίησης και ένας, ο κ. Γ. Μπίρης, κατά. Σημειώνουμε μάλιστα ότι στην κατ’ άρθρο ψηφοφορία ο κ. Γ. Μπίρης δεν κατεψήφισε κανένα άρθρο. Είναι προφανές ότι η επίκληση της τροποποίησης του καταστατικού ως «αιτίας δυσλειτουργίας του Δ.Σ.» είναι προσχηματική και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
  4. Τα μέλη του Δ.Σ. εξέλεξαν στις 16 Φεβρουαρίου 2016 τον κ. Γ. Μπίρη πρόεδρο για δυο ακόμα χρόνια, εκτιμώντας την προσφορά του στην κοινή προσπάθεια και παραβλέποντας τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο ασκούσε τα καθήκοντα του προέδρου. Διαπιστώνουμε με λύπη μας ότι δεν έγινε κατανοητό από την πλευρά του ότι αυτό που είναι σημαντικότερο για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία ενός συλλόγου είναι η τήρηση των συλλογικών διαδικασιών και ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των μελών των οργάνων διοίκησης. Με τις αποφάσεις της Γ.Σ., στις οποίες αποτυπώνεται η ελεύθερη βούληση των μελών, κρίνονται όλα και όλοι. Ο σεβασμός σε αυτές τις αποφάσεις είναι όχι μόνο καταστατική υποχρέωση όλων των μελών αλλά και απόδειξη του σεβασμού τους στις συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες.
Το Δ.Σ. διαβεβαιώνει τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου ότι η δημιουργική πορεία του θα συνεχιστεί και θα ενταθεί.

                                                          Με εκτίμηση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου