Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Αιτιολόγηση καταψήφισης από την παράταξη Καραμπάτσου

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου-Νέστορος, καταψηφίστηκαν από την αντιπολίτευση -καθώς και από μέρος της συμπολίτευσης- οι υπ’ αριθμ. 5 και 6 αναμορφώσεις στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα «9η Αναμόρφωση-Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Ετους 2018».
Οι αναμορφώσεις αυτές, ύψους €163.711,44, αφορούν την κάλυψη των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Ανέγερση Κτηρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Πύλου», σύμφωνα με τον Β’ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Πρόκειται για εργασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί πολύ νωρίτερα. Ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο δεν συνέβη, οι παραπάνω αυξημένες δαπάνες ως μη επιλέξιμες επιχειρείται τώρα να καλυφθούν από το χρηματικό υπόλοιπο του προϊόντος εκποίησης του κτηνιατρείου Πύλου.

Ειδικότερα, η παράταξή μας επέλεξε την καταψήφιση, όχι γιατί είμαστε αντίθετοι στην ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, αλλά γιατί η δημοτική αρχή δεν φρόντισε να μας ενημερώσει πλήρως και καταλλήλως επί των πτυχών του θέματος, τόσο σε χρόνο προγενέστερο της συνεδρίασης προς ψήφιση, όσο και κατά τη διάρκεια αυτής. Συγκεκριμένα, όφειλαν να είχαν ζητήσει από τη Διαχειριστική Αρχή να μας ενημερώσει για το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου και τις συνέπειες πέραν αυτής, εγκαίρως και όχι εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την καταψήφιση του θέματος.
Μένουμε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο και με υπεύθυνες προτάσεις.
Για τον συνδυασμό «Ε.ΣΥ. ΠΡΩΤ.Α.»
Νίκος Καραμπάτσος
Επικεφαλής της μείζονος 
μειοψηφίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου