Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣΜε διαφάνεια και αντικειμενικότητα ο τρόπος χρέωσης των δημοτικών τελών στο Δήμο Πύλου – Νέστορος

Η κοινωνική δικαιοσύνη και η ίση μεταχείριση σε όλους τους πολίτες του Δήμου είναι βασική προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή του Δήμου Πύλου Νέστορος. Στο πλαίσιο αυτό ένα ακόμα χρόνιο και πολύ δύσκολο πρόβλημα που αφορά στη δίκαιη κατανομή του ανταποδοτικού τέλους των πολιτών, βρίσκει τη λύση του, καθώς ολοκληρώθηκε η καταγραφή όλων των ακινήτων και κατασκευών του Δήμου. Με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, ο Δήμος προέβη στη μέτρηση των επιφανειών των ακινήτων με αντικειμενικό σύστημα, χρησιμοποιώντας μεθόδους ψηφιακής φωτογραμμετρίας, έτσι ώστε να υπολογισθούν τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα για τον προσδιορισμό του ύψους του ισχύοντος τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
Αποτυπώθηκαν τα πραγματικά μεγέθη και έτσι θα υπάρξει δίκαιη κατανομή του ανταποδοτικού τέλους, καθώς υπάρχουν δημότες, οι οποίοι δηλώνουν μηδενικές επιφάνειες, είτε υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των δημοτών που έχουν δηλώσει τα πραγματικά στοιχεία. Παράλληλα το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αποτελέσει για υπηρεσίες και πολίτες ένα χρήσιμο εργαλείο γιατί θα έχουν πρόσβαση σε χωροταξικά δεδομένα των ιδιοκτησιών τους για πολεοδομικές χρήσεις καθορισμού θέσεων, διαμορφωμένη σημερινή κατάσταση και πολλών άλλων χρηστικών πληροφοριών.

Ο Δήμαρχος Πύλου- Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης υπογράμμισε: « Στόχος μας είναι να αποκατασταθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με την εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού τρόπου υπολογισμού του ύψους των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Το τέλος φωτισμού και καθαριότητας είναι ανταποδοτικό, δηλαδή τα χρήματα διατίθενται υποχρεωτικά στις παραπάνω υπηρεσίες και είναι το μοναδικό που εισπράττει ο Δήμος από τους δημότες, είναι δε πολύ σημαντικό, διότι από την είσπραξη αυτή εξαρτάται η συνέχιση της καλής λειτουργίας του. Με τα νέα δεδομένα , ο Δήμος θα αποφασίσει για το ύψος του ανωτέρου τέλους , το οποίο θα ισχύσει από το επόμενο έτος 2019 και υπάρχει πιθανότητα να είναι μειωμένο , ανάλογα το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων. Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (200/2018), για πρώτη φορά προσδιορίσθηκαν με σαφήνεια οι επιφάνειες χρέωσης στον υπολογισμό του Δημοτικού Τέλους. Με ξεκαθαρισμένο τον προσδιορισμό και τον τρόπο υπολογισμού των επιφανειών χρέωσης , εξυπηρετούμε τους Δημότες στο τρόπο σύνταξης των μελλοντικών δηλώσεων τους, διευκολύνουμε τις τεχνικές υπηρεσίες συντάσσοντας προδιαγραφές λειτουργίας και εξελίσσουμε τις τεχνικές υποδομές του Δήμου, συμβατές με τις πλέον σύγχρονες πλατφόρμες διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και δεδομένων. Πάνω από όλα όμως, αποκαθιστούμε με διαφάνεια και αντικειμενικότητα τον τρόπο χρέωσης σε όλους τους δημότες, εφαρμόζοντας την κοινωνική δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση για όλους.»

Να σημειωθεί ότι σύντομα θα ακολουθήσουν επιστολές κοινοποίησης των εντοπισμένων διαφορών και θα παρέχεται σε κάθε δημότη η δυνατότητα ενημέρωσης, συμπλήρωσης ή διόρθωσης των νέων στοιχείων, ώστε άμεσα να ολοκληρωθεί και ο αντίστοιχος υπολογισμός χρέωσης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου