Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2009

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το δεματοποιητή στο Δήμο Πύλου

Η σημερινή (12/08/2009) κατάσταση στο χώρο του δεματοποιητή.Τρέχει τώρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου και σύντομα - σύντομα περνάει τις διαδικασίες για την εγκατάσταση δεματοποιητή και την εναπόθεση των δεματοποιημένων σκουπιδιών στον “Αγιο Νικόλαο” της Πύλου. Ο περιφερειάρχης Νίκος Αγγελόπουλος, με απόφασή του, ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για τη δεματοποίηση - προσωρινή αποθήκευση, μετά τη συλλογή και μεταφορά, αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Πύλου.
Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο θα εξυπηρετήσει τους Δήμους Αίπειας, Βουφράδος, Κορώνης, Μεθώνης, Νέστορος, Παπαφλέσσα, Πύλου και Χιλιοχωρίων. Η συνολική ετήσια παραγωγή ΑΣΑ υπολογίζεται σε 12.250 τόννους για 29.500 κατοίκους (υπολογίζονται το χρόνο 415 κιλά σκουπίδια για κάθε κάτοικο).
Η μονάδα δεματοποίησης - προσωρινής αποθήκευσης πρόκειται να αναπτυχθεί σε μία έκταση 45 περίπου στρεμμάτων στη θέση “Αγιος Νικόλαος”, νότια - νοτιοδυτικά της Πύλου και σε απόσταση της τάξης των 3,5 χλμ. από τον οικισμό. Η έκταση αυτή περικλείει το ΧΑΔΑ του Δήμου Πύλου, του οποίου η περιβαλλοντική αποκατάσταση θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής τεχνικής μελέτης, σε συνέργεια όμως με την προτεινόμενη μονάδα δεματοποίησης -προσωρινής αποθήκευσης των ΑΣΑ.
Η διάρκεια λειτουργίας της προτείνεται κατ’ αρχήν διετής, από την έναρξη λειτουργίας της. Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων πριν από την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή την επεξεργασία επιτρέπεται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 ετών κατά γενικό κανόνα (ώστε να εξαιρείται από την έννοια του χώρου υγειονομικής ταφής, ΧΥΤΑ). Η εγκατάσταση δεματοποίησης των απορριμμάτων μπορεί να αξιοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως σταθμός μεταφόρτωσης, στο πλαίσιο του ισχύοντος κάθε φορά ΠΕΣΔΑ.
Τα ΑΣΑ θα αποθηκεύονται προσωρινά στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, αφού προηγουμένως στο ίδιο γήπεδο, συμπιεστούν, δεματοποιηθούν και περιτυλιχθούν με ανθεκτικό και υδατοπαγές φιλμ πλαστικού σε αυτοματοποιημένη διάταξη δεματοποιητή.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η προτεινόμενη δραστηριότητα, όπως περιγράφεται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιλαμβάνει: 1) Κτήριο 3 τμημάτων (υποδοχής ΑΣΑ, εγκατάστασης δεματοποιητή και εγκατάστασης του μηχανήματος περιτύλιξης των δεμάτων). 2) Περονοφόρο όχημα για τη μεταφορά των δεμάτων στον ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο. 3) Πλυστικό μηχάνημα για την έκπλυση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, εφοδιασμένο με μικρής χωρητικότητας δεξαμενή απορρυπαντικού. 4) Δύο πλαστικές δεξαμενές όγκου 5 κυβικών η καθεμιά, εκ των οποίων η μία θα χρησιμοποιείται ως δεξαμενή πυρόσβεσης, συνδεδεμένη με το αντίστοιχο σύστημα της εγκατάστασης, και η δεύτερη για την τροφοδοσία του πλυστικού μηχανήματος. 5) Τυποποιημένο (κόμπακτ) σύστημα βιολογικού καθαρισμού των στραγγισμάτων από τη συμπίεση των ΑΣΑ και των υγρών από την έκπλυση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, σχεδιασμένο για υπόγεια εγκατάσταση. 6) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτηρίου και προσωρινά αποθηκευμένων δεμάτων. 7) Εκτίμηση και καταγραφή των εισερχομένων ποσοτήτων ΑΣΑ και εφαρμοζόμενη εφοδιαστική (logistics) για τη διαχείριση των δεμάτων.
Ακόμα, στην απόφαση του περιφερειάρχη επισημαίνεται ότι:
Η συμπίεση αποσκοπεί στη μείωση του όγκου των ΑΣΑ, αλλά και στην εξασφάλιση της αναγκαίας συνοχής της μάζας τους. Με τη συμπίεση από αρχική πυκνότητα τροφοδοτούμενων ΑΣΑ της τάξης των 250 κιλών το κυβικό πρέπει να οδηγούμαστε σε τελική πυκνότητα δέματος τουλάχιστον 850 κιλών το κυβικό. Η δεματοποίηση επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο αριθμό προσδέσεων από σύρμα ή ελασμάτινη ταινία (τσέρκι). Η περιτύλιξη με φιλμ πλαστικού επιτρέπει την αποθήκευση των δεμάτων σε ανοικτό χώρο, περιορίζοντας τη διαφυγή οσμών και στραγγισμάτων και απομονώνοντας, εν γένει, ενεργειακά το περιεχόμενο σύστημα.
Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η απόδοση του δεματοποιητή ανέρχεται σε 7 τόννους την ώρα, με βάρος δεμάτων που κυμαίνεται μεταξύ 350 και 550 κιλών και του μηχανήματος περιτύλιξης έως 15 δέματα την ώρα. Η όλη διεργασία πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη, ώστε ρητώς να μη συσσωρεύονται μη δεματοποιημένα ΑΣΑ εν είδη ανεξέλεγκτης διάθεσης, αλλά και τα δέματα των ΑΣΑ να τοποθετούνται άμεσα στο χώρο προσωρινής αποθήκευσής τους.
Η απόφαση αναφέρει το πώς θα γίνεται η προσωρινή αποθήκευση δεμάτων, τα έργα διαχείρισης ομβρίων, την αντιπυρική προστασία και την περίφραξη, καθώς και την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.
Επίσης, σημειώνεται ότι «η άδεια δεματοποίησης (μεταφό τωσης) και προσωρινής αποθήκευσης των ΑΣΑ χορηγείται από τον οικείο νομάρχη, ύστερα από κοινή εισήγηση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υγιεινής του νομού». Αναφέρεται πως «η κύρια λύση χωροθέτησης των εγκαταστάσεων εντάσσεται σε ζώνη καταφυγίου άγριας ζωής υπό την ονομασία “Αγιος Νικόλαος”. Τα ανωτέρω αναφερόμενα μέτρα θεωρούνται επαρκή για τη μη διατάραξη και τη διατήρηση των στοιχείων του οικοσυστήματος».
Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι «οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν από την έκδοση της παρούσας απόφασης έως και 2 έτη από την έναρξη λειτουργίας του έργου, η οποία τυπικά ταυτίζεται με τη χορήγηση της άδειας διαχείρισης από το νομάρχη και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται με ακρίβεια». Γ.Σ.

“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 12/08/2009

Ο δήμαρχος στη συνέντευξή του (03/08/2009) μας είπε ότι χρειάζονται 6 στρέμματα στον “Άγιο Νικόλαο” για τον δεματοποιητή. Ο περιφερειάρχης σήμερα μας λέει ότι θα χρειαστούν 45 στρέμματα. Τι να πιστέψουμε και τι μας περιμένει μόνο οι “εγκέφαλοι” το ξέρουν.
Όσον αφορά τις δεσμεύσεις ότι δεν θα μυρίζει τίποτα διαβάστε τι λέει ο περιφερειάρχης: Η περιτύλιξη με φιλμ πλαστικού επιτρέπει την αποθήκευση των δεμάτων σε ανοικτό χώρο, περιορίζοντας τη διαφυγή οσμών και στραγγισμάτων και απομονώνοντας, εν γένει, ενεργειακά το περιεχόμενο σύστημα.
Κώστας....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου