Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 680.000 ευρώ για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού


Πίστωση 680.000 ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Υγείας να διατεθεί μέσω του ΕΣΠΑ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, προκειμέ-νου το νοσηλευτικό ίδρυμα της μεσ-σηνιακής πρωτεύουσας να προβεί στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Με το συγκεκριμένο κονδύλιο, ειδικότερα, το νοσοκομείο θα προχωρήσει στην αγορά ψηφιακού μαστογράφου (350.000 ευρώ), τομογράφου οπτικής συνοχής (90.000), ψηφιοποιητή ακτινολογικών (50.000), απο-στειρωτικού κλιβάνου υπεροξειδίου του υδρογόνου (100.000), συστήματος ψηφιακής δερματοσκόπησης (20.000) και φορητού ακτινοσκοπι-κού C-ARM (70.000 ευρώ). Οι διαδι-κασίες για την προκήρυξη των μηχα-νημάτων από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπως έγινε γνωστό, θα ξεκινή-σουν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου.

Με σχετική δήλωσή του, ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέζος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, αλλά και την αισιοδοξία του για την ευόδωση των προσπαθειών για την πλήρη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του νοσηλευτικού ιδρύματος της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Β.Γ.Μ. "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 27/05/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου