Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Από τα εγκαίνια, στην κατολίσθηση… …και από την αναμονή, στην εκ νέου παράδοση


Η κατασκευή του τμήματος Παραδείσια - Τσακώνα, μήκους 11,5 χλμ., ξεκίνησε στις αρχές του 1990 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και παραδόθηκε σε κυκλοφορία την άνοιξη του 2000.

Ένα χρόνο μετά την παράδοσή του εμφανίστηκαν σοβαρές ενδείξεις γεωλογικών ασταθειών, οι οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Το Φεβρουάριο του 2003 εκδηλώθηκε η ευρεία κατολίσθηση της Τσακώνας, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Μεγαλόπολης – Καλαμάτας. Η ΠΕΟ Μεγαλόπολης – Καλαμάτας, στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα, παρουσιάζει εξαιρετικά δυσχερή χάραξη με συνεχείς ελιγμούς που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας για τους χρήστες, καθώς και μεγάλη αύξηση του χρόνου της διαδρομής από και προς τη Μεσσηνία και τη Νοτιοδυτική Ηλεία.
Η κατολίσθηση ήταν μεγάλου μεγέθους, καθώς μετακινήθηκαν περίπου 6.000.000 μ3 εδαφικής μάζας, ενώ παρουσιάστηκαν προβλήματα και στην ΠΕΟ Μεγαλόπολης – Καλαμάτας, τα οποία μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζονται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών.

Επισημαίνεται ότι τόσο η μελέτη αποκατάστασης της κατολίσθησης και ανακατασκευής του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα όσο και η εργολαβία ανακατασκευής, χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, λόγω της άρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναχρηματοδοτήσει, στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έργο που είχε χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ και κατέρρευσε.


Μετά το τέλος του 2009 και λόγω της δημοσιονομικής κρίσης εμφανίστηκε ουσιαστική αδυναμία χορήγησης των αναγκαίων πιστώσεων από εθνικούς πόρους για τη συνέχιση του έργου. Το πρόβλημα επιλύθηκε με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την ταχύτατη ολοκλήρωσή του. Η συνολική δαπάνη των εργασιών αποκατάστασης της κατολίσθησης και ανακατασκευής του αυτοκινητόδρομου ανέρχεται σε 130.000.000 ευρώ.


ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Βεβαίως, από χθες η παράκαμψη του τμήματος είναι πραγματικότητα, αλλά για το έργο προέχει η ολοκλήρωση της κατασκευής του.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
Τέσσερις μεγάλες γέφυρες, συνολικού μήκους 1.220 μέτρων, για τη διέλευση του αυτοκινητόδρομου από τις περιοχές που εκδηλώθηκαν κατολισθητικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα: Μια κοιλαδογέφυρα μήκους 500 μέτρων, δύο γέφυρες μήκους 160 μέτρων έκαστη, η σύμμεικτη τοξωτή γέφυρα της Τσακώνας μήκους 400 μέτρων (Γέφυρα Τ4), η οποία κατασκευάστηκε για τη γεφύρωση της περιοχής της μεγάλης κατολίσθησης.
Δύο (2) τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut & Cover), μήκους 125 μέτρων, διπλού κλάδου και μήκους 300 μέτρων, μονού κλάδου αντιστοίχως.
Σημαντικό αριθμό ειδικών γεωτεχνικών έργων σταθεροποίησης πρανών (αγκυρώσεις, κατασκευή οπλισμένων επιχωμάτων, πασσαλότοιχων κ.λπ.).
Ανακατασκευή ή επισκευή σημαντικού αριθμού εγκάρσιων τεχνικών απορροής των ομβρίων του αυτοκινητόδρομου.
Όλα τα παραπάνω έργα έχουν ολοκληρωθεί, με εξαίρεση τη σύμμεικτη τοξωτή γέφυρα της Τσακώνας (Γέφυρα Τ4), μήκους 400 μέτρων, η οποία θα παραδοθεί το φθινόπωρο του 2013.

Προκειμένου να μη καθυστερήσει περαιτέρω η παράδοση του έργου, κατασκευάστηκε οδική παράκαμψη της Γέφυρας Τ4, με την οποία έγινε εφικτή η άμεση παράδοση σε κυκλοφορία.

"ΘΑΡΡΟΣ news.gr" 23/12/2012 09:54

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου