Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Προς δημοπράτηση το Σουληνάρι - Κορυφάσιο


Το δρόμο της δημοπράτησης παίρνει το έργο βελτίωσης του δρόμου Σουληνάρι - Κορυφάσιο. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Σταύρου Καλογιάννη, ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης 13,8 εκ. ευρώ για το συγκεκριμένο έργο και τη δημοπράτησή του «με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 3, παρ. α και του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008». Εξουσιοδότησε, επίσης, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οδικών Εργων (Δ1) για «την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου, τη δημοσίευση της διακήρυξης, τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του». Αναφέρεται, ακόμα, ότι η υλοποίηση της βελτίωσης του δρόμου Σουληνάρι - Κορυφάσιο έχει ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 26/04/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου