Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Επανάληψη δημοπρασιών για εκμίσθωση καντίνας και ομπρελών στο Πετροχώρι


Την επανάληψη των δημοπρασιών εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού στο Πετροχώρι – Ρωμανού του Δήμου Πύλου –  Νέστορος, αποφάσισε προ ολίγων ημερών να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος η Οικονομική Επιτροπή, μετά την άρνηση της πλειοδότριας που είχε αναδειχθεί κατά τη δημοπρασία, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή των αντίστοιχων συμφωνητικών μίσθωσης.
Κατά τη δημοπρασία, η πλειοδότρια είχε προσφέρει στις 9 Ιουνίου, ποσό 25.000 ευρώ για την εκμίσθωση μιας θέσης 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας και άλλες 25.000 ευρώ για την εκμίσθωση μιας θέσης 500 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλώστρων στην περιοχή «Πετροχώρι Ρωμανού».
Όταν δε της γνωστοποιήθηκε η πρόσκληση του Δήμου για την υπογραφή των συμφωνητικών, αυτή αρνήθηκε, αποστέλλοντας σχετική επιστολή.
Η Οικονομική Επιτροπή, εξετάζοντας σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, αποφάσισε να κατακυρώσει σε βάρος της πλειοδότριας τα παραπάνω ποσά, να βεβαιωθούν σε βάρος της και να καταπέσουν οι εγγυητικές επιστολές της.
Επίσης, αποφασίστηκε η επανάληψη των δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους της πρώτης διακήρυξης με χρονικό όριο δημοσίευσης 5 ημερών προ της ημέρας διενέργειάς τους, με τιμή εκκίνησης την τελευταία προσφορά κατά τις προηγούμενες δημοπρασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου