Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΚΟΡΩΝΗ Σύνταξη μελέτης για ισόπεδο κόμβο

Η  σύνταξη  της  μελέτης  για την  τεχνικά  αρτιότερη  λύση στον ισόπεδο κόμβο Κορώνης, στη  Γερακάδα,  που  δεν  έχει ακόμα  ολοκληρωθεί,  καθυστερεί  την  υλοποίηση  της  εργολαβίας  που  αφορά  τη  βελτίωση - συντήρηση του δρόμου Ριζόμυλος  -  Κορώνη,  προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. 
Για  το  λόγο αυτό ο διευθυντής Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Μεσσηνίας  Π. Γιαννακέας  ενέκρινε την  παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι το τέλος του χρόνου. Στην  απόφαση  αναφέρεται πως  «το  ότι  δεν  έχει  γίνει  η αποπληρωμή  της  7ης  πιστοποίησης  του  εν  λόγω  έργου, έχει  οδηγήσει  στην  από  2909-2015  ειδική  έγγραφη  δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου». Επίσης,  γίνεται  γνωστό  ότι οι  υπολειπόμενες  εργασίες στοιχίζουν  38.007,52  ευρώ, ποσό  που  αντιστοιχεί  περίπου στο 14% του έργου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου