Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Εγκριση ΜΠΕ για τη μαρίνα Πύλου

Τη στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο της μαρίνας Πύλου, ενέκρινε ο υπουργός Πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς. 
Στην απόφαση περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι όροι: 1) Ολες οι προτεινόμενες επεμβάσεις και κατασκευές θα πρέπει να είναι συμβατές με τον ιστορικό τόπο ως προς τη μορφή, τα υλικά, τις χρήσεις και τη λειτουργία συμπεριλαμβανομένου του αστικού εξοπλισμού. 2) Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να περιοριστεί στην υπάρχουσα οδική υποδομή, η δε κυκλοφορία των πεζών να εξασφαλιστεί με επιθαλάσσιο ξύλινο πεζοδρόμιο. 3) Προκειμένου να είναι δυνατή η μετεγκατάσταση των αλιευτικών σκαφών μπορούν να κατασκευαστούν εντός του λιμένα οι δύο πλωτές προβλήτες στα δυτικά κρηπιδώματα της λιμενολεκάνης για αποκλειστική χρήση των αλιευτικών σκαφών. 4) Το μήκος και η θέση των δύο νέων λιμενοβραχιόνων προστασίας της λιμενολεκάνης θα πρέπει να υποστηρίζονται από μελέτη που θα τεκμηριώνει τη μη πρόκληση βλαβών στον πυθμένα του λιμένος και την ανανέωση των υδάτων. 5) Πριν τη σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης θα υπάρξει συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για την καλύτερη προστασία του ιστορικού τόπου.
Η απόσταση της θέσης των κτισμάτων από τη γραμμή του αιγιαλού θα καθοριστεί από τις κατευθύνσεις και την πολεοδομική μελέτη. 6) Στην πολεοδομική μελέτη να ληφθεί μέριμνα για τη δημιουργία χώρου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ενημέρωση των επισκεπτών για τις ενάλιες αρχαιότητες της περιοχής. 7) Οι όροι δόμησης να διαμορφωθούν σε συντελεστή δόμησης 0,20 και κάλυψης 0,30. 8) Το μέγιστο ύψος να διαμορφωθεί σε 7,5 μ. συν τη στέγη στο σύνολο της χερσαίας ζώνης υποχρεωτικά σε μέγιστες δύο στάθμες, με εξαίρεση τον πύργο ελέγχου το ύψος του οποίου μπορεί και να φτάνει τα 12μ. 9) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση όλων των έργων είναι η υποβολή των σχετικών μελετών σε όλα τα στάδια (Μ.Π.Ε., προμελέτες, οριστική και μελέτη εφαρμογής) προς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού . 10) Ολα τα στοιχεία που συνθέτουν τη Σ.Μ.Π.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία (σχέδια, έκθεση χωροθέτησης, Σ.Μ.Π.Ε.) να διορθωθούν και να συμπληρωθούν σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.11) Κατά την εκτέλεση του έργου οι εργασίες να επιβλέπονται από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίες θα ειδοποιούνται εγκαίρως».

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 10/06/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου