Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Ερωτηματικά για την αποκατάσταση της χωματερής στον Αγιο Νικόλαο

Υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την αποκατάσταση της χωματερής στην Πύλο, στον Αγιο Νικόλαο που γίνεται με την εργολαβία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με τα δεματοποιημένα σκουπίδια που βρίσκονται στο διπλανό χώρο. 
Ρεπορτάζ Γιάννης Σινάπης "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 14/07/2016
Η τωρινή κατάσταση στην περιοχή φαίνεται να επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της αναφοράς - καταγγελίας στον εισαγγελέα Καλαμάτας, του επικεφαλής της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος Ηλία Κανάκη. 
Ο εισαγγελέας Καλαμάτας Δημήτρης Σταύρου έδωσε εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Πύλου για προκαταρκτική εξέταση. Και φαίνεται να μην μπορούσε να κάνει αλλιώς, γιατί λίγες μέρες μετά έφθασε στα χέρια του και το έγγραφο της αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ (Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβαλλοντικού Ελέγχου) Μεσσηνίας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες μας, βεβαίωνε ότι το 70% των δεματοποιημένων σκουπιδιών που βρίσκονταν στο χώρο του δεματοποιητή στον Αγιο Νικόλαο της Πύλου, έχει εξαφανιστεί, έχει κάνει φτερά. Και αυτό ενώ τα δέματα δεν μεταφέρθηκαν από κει, για επεξεργασία σε κάποιο νόμιμο χώρο, καθώς κανείς δεν έχει δει την παραμικρή μεταφορά.
Εξέλιξη που δημιουργεί υπόνοιες πως τα δεματοποιημένα σκουπίδια θάφτηκαν με την εργολαβία αποκατάστασης των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη γειτονική χωματερή. Το ΚΕΠΠΕ, ακόμα, φέρεται να βεβαίωσε πως πέρα από τα εξαφανισμένα δέματα, έχουν αυξηθεί τα χύμα σκουπίδια στη χωματερή, σε σχέση με προηγούμενες αυτοψίες και παρότι στο χώρο έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης. Επιπλέον, το κλιμάκιο στο χώρο της χωματερής δε βρήκε κανένα εργολάβο και κανένα μηχάνημα να εργάζεται -μόνο ένα φύλακα του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνάντησε- στοιχείο που επιβεβαιώνει την πληροφορία ότι μετά την καταγγελία Κανάκη εργαζόμενοι και μηχανήματα εξαφανίστηκαν από τη χωματερή και τις εργασίες αποκατάστασης.
Επίσης, η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι καταπατήθηκε, ότι έγινε κουρέλι, η απόφαση - αδειοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη διαχείριση των δεματοποιημένων σκουπιδιών στην Πύλο, που είχε εγκριθεί φέτος την 1η Απριλίου.
Στην απόφαση με τίτλο «Αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή του έργου: "Εγκατάσταση συστήματος δεματοποίησης, μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης μη επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Δήμου Πύλου - Νέστορος Π.Ε. Μεσσηνίας, με προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση", στη θέση: Αγιος Νικόλαος Δ.Ε. Πύλου, Δήμου Πύλου – Νέστορος, Νομού Μεσσηνίας, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 148/2009», μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι: 
«Εφόσον το ως άνω έργο δεν δύναται να υλοποιηθεί ή δύναται να υλοποιηθεί υπό προϋποθέσεις τμηματικής αποκατάστασης του χώρου θα πρέπει, με μέριμνα του ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελ/σου: Α. Να συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης, η οποία θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στο Παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190Α ́) και την υποβολή της, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της παρούσας απόφασης, στην υπηρεσία μας προς έλεγχο και έγκριση. Σύμφωνα με το Π.Δ. 256/98 (ΦΕΚ 190 Α'), η ως άνω μελέτη, εφόσον ανατεθεί σε μελετητή, θα πρέπει να είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Κ-27. Η αναγκαιότητα εκπόνησης της σχετικής μελέτης και εκτέλεσης των έργων και εργασιών αποκατάστασης που απορρέουν από αυτή κρίνεται επιτακτική, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενες βλάβες στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η μελέτη θα περιλαμβάνει επιπλέον τα κάτωθι στοιχεία: i. Την ταυτοποίηση των αποβλήτων. Δεδομένου ότι στο έργο εισέρχονταν ΑΣΑ με κωδικό ΕΚΑ 20 03 01, τα απόβλητα που βρίσκονται στο χώρο του έργου αναμένεται να ανήκουν στην κατηγορία των μη επικινδύνων αποβλήτων (ΕΑ).
Ομως επειδή ο χρόνος αποθήκευσης είναι μεγαλύτερος από τον μέγιστο επιτρεπτό χρόνο αποθήκευσης μη ΕΑ [ένα (1) και τρία (3) έτη ανάλογα με το εάν προορίζονται για εργασίες διάθεσης (D) ή ανάκτησης (R), αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. η του άρθρου 2 της ΚΥΑ HΠ/29407/3508/02 (ΦΕΚ Β 1572/16-12-02)], λόγω της αναμενόμενης μικροβιακής αποσύνθεσης, ενδεχομένως να εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Ν.4042/12 και συνεπώς να κατατάσσονται στα ΕΑ. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση περιγραφής του αποβλήτου με τη μη επικίνδυνη εκδοχή κατοπτρικού ζεύγους κωδικών ΕΚΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από πιστοποιημένη ανάλυση από διαπιστευμένο εργαστήριο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 14899 σύμφωνα με την Εγκύκλιο οικ.129043/4345/08-07-2011 του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Κωδικοί ΕΚΑ ΧΧ ΧΧ 99 πρέπει να αποφεύγονται. 
ii. Τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις κατάλληλες για την περαιτέρω διαχείρισή τους, κατά προτεραιότητα ανάκτησης και δευτερεύοντος διάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Ν.4042/12, επισημαίνοντας ότι προτάσσεται όλων η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή επαναχρησιμοποίηση των απορριφθέντων ουσιών και επιστροφή τους στο ρεύμα της αγοράς, εφόσον τεκμηριωμένα είναι εφικτό. Κατά τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων για την παράδοσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες, να τηρηθούν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων, μετά την απομάκρυνσή τους από τη ρυπασμένη περιοχή, φ/ο των οποίων να υποβληθεί και στην υπηρεσία μας προς ενημέρωση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου