Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Πρόταση για χρηματοδότηση του βρεφονηπιακού Πύλου από το ΕΣΠΑ

Τη συνέχιση και ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτηρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Πύλο, προϋπολογισμού 638.206,60 ευρώ με ΦΠΑ, από το νέο ΕΣΠΑ (2014 - 2020), επιδιώκει ο Δήμος Πύλου - Νέστορος. 
Για το λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Πελοπόννησος”, στον άξονα προτεραιότητας 2Β “Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού”. Με την απόφασή του το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το δήμαρχο Πύλου - Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη, «όπως προβεί σε όλες τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες». 
Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Τάκης Δαρσακλής, ενημέρωσε ότι «μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί και πληρωθεί βάση εγκεκριμένων από την υπηρεσία επιμετρήσεων, εργασίες αξίας 539.841,54 ευρώ με ΦΠΑ 23%. Ωστόσο, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και για το λόγο αυτό, πρόκειται να προταθεί για ένταξη στο ΠΕΠ “Πελοπόννησος 2014-2020”, ώστε να χρηματοδοτηθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Δηλαδή, να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ 2007- 2013 και να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ για τη συνέχισή του, όπως αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου