Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Αναδείχτηκε μειοδότης για αποχέτευση Κορώνης

Η εταιρεία Alphadelta Constructions, με έκπτωση 54%, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για το έργο της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Κορώνης, προϋπολογισμού 2.158.650 ευρώ. 
Στη χθεσινή δημοπρασία του Δήμου Πύλου - Νέστορος για το σημαντικό αυτό έργο κατατέθηκαν συνολικά 19 προσφορές. Η χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με τη διακήρυξη, προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 1.943.000 ευρώ και από ιδίους πόρους με 215.250 ευρώ. Η προθεσμία υλοποίησής του είναι 18 μήνες, από την ημερομηνία υπο- γραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου