Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Το αποχετευτικό της Πύλου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάχθηκε το έργο «Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης Πύλου και ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμών Μεθώνης» του Δήμου Πύλου-Νέστορος, προϋπολογισμού 4.353.570 ευρώ. 
Το έργο αυτό -όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του δήμου- αφορά την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης Γιάλοβας-Πύλου, την δημιουργία 4 αντλιοστασίων και παράλληλα την ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης στην Μεθώνη, έτσι ώστε και στις δύο περιοχές από το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνεται χρήση βιολογικού καθαρισμού. 
Ο δήμαρχος Δημήτρης Καφαντάρης σε γραπτή δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων πως με την ολοκλήρωση αυτών των έργων προστατεύεται περιβαλλοντολογικά στον μέγιστο βαθμό ο όρμος του Ναβαρίνου και ο κόλπος της Μεθώνης. Επιπλέον αναφέρθηκε στη συνεργασία του δήμου με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σημειώνοντας συγκεκριμένα πως η συνεργασία τους με «τον αν. υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Α. Χαρίτση καθώς και την ειδική γραμματέα Ε. Φωτονιάτα, απέδωσε καρπούς προς όφελος των πολιτών».


Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και ανάπτυξης 
 
 
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έχει ενταχθεί με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα, το έργο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Πύλου και ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.353.569,96 ευρώ και η πράξη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 21 Δεκεμβρίου 2020.
 
Αποχέτευση Πύλου
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο χωρίζεται σε πέντε υποέργα:
-1ο Υποέργο, Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Πύλου: Περιλαμβάνεται η κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του ανατολικού τμήματος της πόλης της Πύλου, καθώς και του αγωγού από τη Γιάλοβα ως την Πύλο και τα αντίστοιχα αντλιοστάσια. Για την αποχέτευση της Γιάλοβας θα κατασκευαστεί μικρού μήκους εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης και αγωγός μεταφοράς, ο οποίος θα οδηγεί τα λύματα στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Πύλου.
Επειδή στην πορεία του αγωγού μεταφοράς βρίσκονται τα υπό κατασκευή έργα της ΠΟΤΑ και έπειτα από συμφωνία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος τα λύματα της ΠΟΤΑ θα οδηγηθούν προς επεξεργασία στις εγκαταστάσεις καθαρισμού της Πύλου, ο αγωγός μεταφοράς από τη Γιάλοβα, από κάποιο σημείο και μετά, θα παραλάβει και την παροχή λυμάτων που θα απορρέουν από την ΠΟΤΑ.
Για το έργο αυτό προβλέπεται:
1. Εγκατάσταση δικτύου ακαθάρτων στο τμήμα της Πύλου το οποίο δε διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης. Το δίκτυο θα ενωθεί με το υφιστάμενο δίκτυο του κεντρικού πυρήνα της πόλης
2. Εγκατάσταση δικτύου ακαθάρτων στον οικισμό της Γιάλοβας. Το δίκτυο θα καταλήγει στα αντλιοστάσια που προβλέπει η μελέτη
3. Για τη Γιάλοβα η διάταξη του δικτύου προβλέπει τη λειτουργία τεσσάρων αντλιοστασίων
4. Εγκατάσταση καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων μεταξύ των αντλιοστασίων, από το αντλιοστάσιο Γ3 στην περιοχή που βρίσκονται τα έργα της ΠΟΤΑ Πύλου και από εκεί στην αρχή του υφιστάμενου δικτύου της πόλης της Πύλου. Η συνολική εγκατάσταση αποχέτευσης εντός της ΠΟΤΑ δεν ανήκει σε αυτό το έργο, όμως προβλέπεται η σύνδεση του έργου με την αποχέτευσης της ΠΟΤΑ.
 
Αποχέτευση Μεθώνης
-2ο: Υποέργο, Κατασκευή Αντλιοστασίων Ακαθάρτων Γιάλοβας: Αρχικά η κατασκευή των αντλιοστασίων συμπεριλαμβανόταν στο πρώτο υποέργο, μαζί με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης και τον αγωγό μεταφοράς της Γιάλοβας. Ωστόσο, μετά την εκπόνηση νέας μελέτης για ισχυροποίηση των θεμελίων των αντλιοστασίων, το κόστος της κατασκευής τους υπερέβη τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε προβλεφθεί για το σκοπό αυτό. Για αυτό το λόγο η υλοποίηση των αντλιοστασίων αποτέλεσε αντικείμενο νέου υποέργου, ακολουθώντας τις προδιαγραφές της νέας μελέτης, ενώ ο προϋπολογισμός του δικτύου αποχέτευσης Γιάλοβας απομειώθηκε κατά το αρχικό ποσό που είχε προβλεφθεί για τα αντλιοστάσια. Το υποέργο αυτό είναι, επομένως, άμεσα συνδεδεμένο με το προηγούμενο για την ομαλή λειτουργία της αποχέτευσης Γιάλοβας.
-3ο και 5ο Υποέργα, Αρχαιολογική επίβλεψη (αποχέτευσης Πύλου και Μεθώνης): Εργασίες επίβλεψης του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, με σκοπό την αποφυγή καταστροφής αρχαιοτήτων.
-4ο Υποέργο, Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Μεθώνης: Περιλαμβάνεται η κατασκευή του υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Μεθώνης, έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο του δομημένου τμήματος του οικισμού αυτού και η ενοποίησή του με το υφιστάμενο δίκτυο.
Το προς κατασκευή δίκτυο προβλέπεται στο σύνολό του βαρυτικό, χωρίς απαίτηση κατασκευής αντλιοστασίων. Προβλέπεται μόνο μικρή επέκταση στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση των υφιστάμενων αντλιοστασίων (υπάρχουν ήδη οι απαιτούμενες οικοδομικές αναμονές).
Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν σωληνώσεις συνολικού μήκους 6.016 μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου