Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Αναβάθμιση του σχολικού κτηρίου “Συγγρού” στη Μεθώνη

Την αναβάθμιση του διατηρητέου σχολικού κτηρίου “Συγγρού” στη Μεθώνη δημοπρατεί ο Δήμος Πύλου - Νέστορος με προϋπολογισμό 256.794,10 ευρώ, μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Ηδη η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ / www.promitheus.gov.gr), μέσω του οποίου υπάρχει πρόσβαση και στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης. Τα σχετικά έγγραφα υπάρχουν αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του δήμου (http://www.pylos-nestor.gr). 
Η προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) λήγει στις 10 το πρωί της Παρασκευής 27 Απριλίου, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου