Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Αποφασίζουν για το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων

Συνεδριάζει σήμερα το ΚΣΝΜ (Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων) του υπουργείου Πολιτισμού στις 5.30 μ.μ., για τον χαρακτηρισμό ή μη ως νεωτέρου μνημείου του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων του Δήμου Πύλου - Νέστορος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πύλου Νέστορος. 
Στην αρμοδιότητα του συμβουλίου ανήκουν θέματα που αφορούν στην προστασία νεωτέρων μνημείων και τόπων χαρακτηριζομένων ως ιστορικών λόγω της σύνδεσής τους με γεγονότα και θεσμούς μεταγενέστερους του 1830.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου