Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Οι υποτροφίες της HELMEPA στη μνήμη Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, Σταύρου Νταϊφά και Γιώργου Λιβανού


Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, τιμώντας τους αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, ιδρυτή της, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, επίτιμο πρόεδρό της, και Σταύρο Νταϊφά, ιδρυτικό της μέλος, προκηρύσσει τρεις υποτροφίες, ύψους 15.000 ευρώ η κάθε μία, για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ακόλουθους κλάδους:
-Ναυτιλιακές σπουδές, στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, τέκνα Ελλήνων ναυτικών.
-Περιβαλλοντικές επιστήμες, στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι»
-Ναυπηγική - Θαλάσσια Μηχανική και Τεχνολογία, στη μνήμη του Σταύρου Νταϊφά.
Η υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της κόρης του, Ειρήνης Νταϊφά, γενικής γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA.
Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δε λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου και η σειρά κατάταξης μεταξύ των αποφοίτων της σειράς τους, για την οποία θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής (π.χ. 15ος/η από 56), καθώς και η οικονομική τους κατάσταση.
Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ο/η υποψήφιος/α να προσκομίσει:
1) Υπογεγραμμένη αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα
2) βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, αναφέροντας το κόστος των διδάκτρων
3) πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:
         Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή Michigan ή TOEFL ή IELTS
         Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II
         Γερμανικά:  Mittelstufe III
         Ιταλικά/ Ισπανικά: Superiore
4)Συστατικές επιστολές δύο Καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε
5)Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους
6)Για τους άρρενες υποψηφίους, το πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών
7)Βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας
Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 8η Ιουνίου στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210 9343088), με την ένδειξη της συγκεκριμένης υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου