Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

20 εκατ. ο προϋπολογισμός

Σε 20.414.058,39 ευρώ ανέρχεται ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός του Δήμου Πύλου-Νέστορος για το 2019, όπως γνωστοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ομόφωνα εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο που παρουσιάστηκε από την Οικονομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στα τακτικά έσοδα προβλέπονται μεταξύ άλλων 1.300.000 ευρώ από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και 2.747.008,56 ευρώ από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), ενώ τα έκτακτα περιλαμβάνουν 1.621.558,48 ευρώ από χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) για διάφορα έργα, 1.150.000 ευρώ από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. Προβλέπονται επίσης, μεταξύ άλλων, 534.700 ευρώ χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, 613.800 ευρώ
χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, καθώς και 2.388.428,38 ευρώ χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου