Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

Από το 2016 εκκρεμεί η ολοκλήρωση του δρόμου Σουληνάρι – Κορυφάσιο


Η πέμπτη παράταση εγκρίθηκε από το Τμήμα Κατασκευών του υπουργείου Υποδομών για την ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση της 38ης Επαρχιακής Οδού Σουληνάρι - Κρεμμύδια - Κορυφάσιο έως την 9η Ε.Ο. όρια Ν. Ηλείας-Καλό Νερό – Κυπαρισσία - Πύλος - Μεθώνη», προϋπολογισμού 13.800.000 ευρώ

Το έργο εκτελείται από την κοινοπραξία «Nαούμ Σ.Θ. ΑΤΕ –ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΕ» και η νέα παράταση που δόθηκε λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2018.
5 παρατάσεις
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 18 Ιουνίου 2013 και μειοδότρια αναδείχθηκε η συγκεκριμένη κοινοπραξία με μέση έκπτωση 34,33% και τίμημα 9.063.077,87 ευρώ. Η αρχική δε ημερομηνία  ολοκλήρωσης του έργου ήταν 27 μήνες και έπρεπε να παραδοθεί έως τις 11 Φεβρουαρίου 2016.
Τον Απρίλιο του 2014 εγκρίθηκε η σύναψη υπεργολαβίας μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας «ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. - ΤΕ∆ΡΑ Α.Τ.Ε.", και της εταιρείας "Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Ε." ως υπεργολάβου του έργου.
Τον Οκτώβριο του 2014 εγκρίθηκε η πρώτη παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως 11 Σεπτεμβρίου 2016.
Η 2η παράταση περαίωσης του έργου δόθηκε για 7 μήνες, με ημερομηνία λήξης στις 11 Απριλίου 2017.
Η 3η παράταση του έργου ήταν για 12 μήνες και έληγε 11 Απριλίου 2018.
Η 4η παράταση εξέπνευσε στις 20 Οκτωβρίου 2018.
Άλλους δύο μήνες
Στις 17 Σεπτεμβρίου φέτος η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε αίτημα για νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι τις 20/12/2018, χωρίς να έχει ουδεμία απαίτηση πλην της νομίμου αναθεώρησης
Σύμφωνα με την τεκμηρίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου προκύπτουν οι εξής λόγοι οι οποίοι προκάλεσαν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου και γι’ αυτό συναινεί στην νέα παράταση:
-Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του. Η υλοποίηση και εφαρμογή των επιπλέον ποσοτήτων που εγκρίθηκαν με τον 3ο ΑΠΕ προκάλεσαν ανάλογες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών (χωματουργικά κ.λπ.), χωρίς αυτές να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
-Οι καθυστερήσεις που οφείλονται στη μη έγκαιρη μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων της ∆Ε∆∆ΗΕ.
-Η αυθαίρετη απορροή αγωγών λυμάτων στην περιοχή εντός των ορίων εκσκαφών του ∆.∆. Κορυφασίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος της κρίσιμης διαδρομής των χωματουργικών εργασιών σε τμήμα μήκους ενός χιλιομέτρου.

Της Βίκυς Βετουλάκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου