Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Έργα προς ένταξη στο Δήμο Πύλου - Νέστορος

Τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013, εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου – Νέστορος, οι αποφάσεις για την υποβολή σε προγράμματα του ΕΣΠΑ σημαντικών δράσεων που αφορούν την αποχέτευση και την ύδρευση.
Αναλυτικότερα θα υποβληθεί πρόταση στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι", για έγκριση χρηματοδότησης, η Πράξη «Εγκατάσταση επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων του οικισμού Μεσοχωρίου» συνολικού προϋπολογισμού 227.550,00 €.
Επίσης στο ίδιο πρόγραμμα θα υποβληθεί πρόταση για έγκριση χρηματοδότησης η Πράξη «Εγκατάσταση επεξεργασίας Διάθεσης και δικτύου λυμάτων του οικισμού Βασιλιτσίου» συνολικού προϋπολογισμού 738.000,00 €.
Στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ θα υποβληθεί πρόταση, για έγκριση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, τηλεμετρία και αυτοματισμός των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Πύλου - Νέστορος» προϋπολογισμού 4.355.277,85 €.
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και καινοτόμα δράση, αφού με την δημιουργία και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος τηλεμετρίας/τηλε-ελέγχου θα δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή του προγράμματος, να επιτύχει την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος –με την μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και μείωσης απωλειών του, ενώ με τον σωστό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών θα υπάρχει και ένα επιπρόσθετο όφελος στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.
«Η υλοποίηση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης είναι σπουδαίας σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με σεβασμό στο περιβάλλον και την τήρηση των κανόνων υγιεινής συνεχίζουμε τη διεκδίκηση σημαντικών έργων υποδομής και αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των δημοτών» σημειώνει ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτρης Καφαντάρης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου