Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Απευθείας ανάθεση για τα σκουπίδια

Σε απευθείας ανάθεση σε εργολάβο με έδρα στην Κουκουνάρα, προχώρησε ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Δ. Καφαντάρης, για «εργασίες δημιουργίας προσπελάσεων και κάλυψης απορριμμάτων προς αποτροπή αναζωπύρωσης στο χώρο απόθεσης σκουπιδιών», στον Αγιο Νικόλαο της Πύλου, με 24.600 ευρώ. 
Στην απόφαση αναφέρεται ότι προχώρησε σε αυτή την απόφαση, σύμφωνα με την από 17-10- 2016 τεχνική έκθεση του Τ.Τ.Υ. Δη μου Πύλου - Νέστορος, «κρίνοντας ότι υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, όπως προαναφέρθηκε, καθώς και πρόκληση ζημιάς των δημοτικών συμφερόντων». Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, σύμφωνα με την απόφαση, αφορούν «διαμόρφωση της επιφάνειας αποθέσεων, φόρτωση - μεταφορά αδρανών υλικών, χώματος κ.λπ. με τη χρήση μηχανημάτων. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 21/10/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου