Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

Στη «Διαύγεια» ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας της Πύλου


Αναρτήθηκε χθες στη «Διαύγεια» με πρόσφατη ημερομηνία η έγκριση του γενικού σχεδιασμού της μαρίνας Πύλου για την επέκταση και τη βελτίωσή της, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του αντίστοιχου Προεδρικού Διατάγματος.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το σχέδιο αυτό εγκρίνονται τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Πύλου, όπως η περιοχή αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, που θεωρήθηκε από το υπουργείο Τουρισμού στις 2 Νοεμβρίου 2018. Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης είναι 32.195 τ.μ. και το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης 85.379 τ.μ.
 
Δύο τομείς
Στη μαρίνα Πύλου καθορίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, καθώς και κατευθύνσεις σχεδιασμού σε δύο τομείς.
 
Ο τομέας Ι είναι η περιοχή εισόδου της μαρίνας Πύλου:
Στον τομέα αυτό, συνολικής επιφανείας 2.746 τ.μ., επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού – αναψυχής, στις οποίες περιλαμβάνονται: συγκρότημα ντους, πλυντηρίων, μικρών κουζινών, αποκλειστικά προς υποστήριξη των σκαφών, καθώς και συγκρότημα εισόδου –εξόδου -ελέγχου της μαρίνας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στον τομέα αυτό είναι 150 τ.μ.
Επιτρέπεται η διαμόρφωση: υπαίθριων χώρων στάθμευσης – πολιτιστικών εκδηλώσεων, οδοποιίας, του περιβάλλοντος χώρου και ιδίως χώρων πρασίνου και χώρου για την κεντρική συλλογή των απορριμμάτων της μαρίνας.
Επιτρέπεται η δημιουργία των αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της μαρίνας, όπως δίκτυα Η/Μ, παροχές ενέργειας, δεξαμενές, αντλιοστάσια μαρίνας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πύλου, υποσταθμοί
και υποστηρικτικές αυτών υποδομές και εγκαταστάσεις.
 
Ο τομέας ΙΙ είναι η περιοχή λειτουργικής εξυπηρέτησης της μαρίνας Πύλου:
Στον τομέα αυτό, συνολικής επιφανείας 29.449 τ.μ., επιτρέπονται για τη λειτουργική εξυπηρέτηση της μαρίνας Πύλου, οι χρήσεις τουρισμού – αναψυχής, κατοικίας προς μίσθωση, διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας, καθώς και χρήσεις χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στον τομέα αυτό είναι 6.289 τ.μ.
Στις χρήσεις τουρισμού – αναψυχής περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ειδικότερα επιτρεπόμενες χρήσεις και υποδομές: κτήριο εισόδου-εξόδου-ελέγχου της μαρίνας, εστιατόριο/κέντρο διασκέδασης, χώρος συνάθροισης κοινού και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μικρό εστιατόριο, καφέ-μπαρ-αναψυκτήριο, μικρά καταστήματα, καταστήματα ΟΤΕ-τραπεζών-χώροι ΑΤΜ, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών [όπως μικρή αγορά (minimarket), πώληση ή ενοικίαση ναυτιλιακών ειδών/ εξοπλισμού κατάδυσης/αυτοκινήτων, ενοικιάσεις-πωλήσεις σκαφών, τουριστικά πρακτορεία], συγκρότημα ντους, πλυντηρίων, μικρών κουζινών, αποκλειστικά προς υποστήριξη των σκαφών, τουριστικά καταλύματα και τουριστικές εγκαταστάσεις (όπως επιπλωμένα δωμάτια ή μικρά διαμερίσματα, πισίνες, spa, αθλητικές εγκαταστάσεις [tennis] και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων). Στον ίδιο τομέα λαμβάνεται μέριμνα για τη δημιουργία χώρου εξυπηρέτησης καταδυτικού αρχαιολογικού τουρισμού και ενημέρωσης.
 
Κατοικίες 
Η χρήση κατοικίας προορίζεται αποκλειστικά προς μίσθωση από το φορέα διαχείρισης της μαρίνας Πύλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του Προεδρικού Διατάγματος και του κανονισμού της μαρίνας.
Στις χρήσεις διοίκησης και λειτουργίας της μαρίνας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ειδικότερα επιτρεπόμενες χρήσεις και υποδομές: γραφείο διοίκησης μαρίνας, Διοίκηση (λιμεναρχείο και τελωνείο), πύργος ελέγχου και αίθουσα ελέγχου (controlroom), ιατρείο, καθώς και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (όπως αποθήκες, WC και χώροι προσωπικού).
Στις χρήσεις χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες χρήσεις και υποδομές: υπαίθρια διαχείμαση σκαφών, γλύστρα σκαφών, στάθμευση/φύλαξη γερανού (travellift) και κτήριο για γραφεία-εξυπηρέτηση προσωπικού-αποθήκη.
Στον τομέα αυτό επιτρέπεται να χωροθετηθούν, επίσης, οι εγκαταστάσεις Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Πύλου, στις οποίες περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι εξής υποδομές: κτήριο-υπόστεγο σκαφών, χώροι στάθμευσης και γλύστρα σκαφών.
Επιτρέπεται η δημιουργία των αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της μαρίνας, όπως δίκτυα Η/Μ, παροχές ενέργειας, δεξαμενές (ύδρευσης-πυρόσβεσης), βιολογικός καθαρισμός λυμάτων, σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων, σταθμός παραλαβής καταλοίπων σκαφών και λοιπές εγκαταστάσεις υποστήριξης.
Επιτρέπεται η διαμόρφωση: υπαίθριων χώρων στάθμευσης (Ι.Χ. αυτοκινήτων, ταξί, τουριστικών λεωφορείων, οχημάτων εξυπηρέτησης και εξοπλισμού σκαφών), στεγασμένων χώρων στάθμευσης (σε ανεξάρτητο κτήριο ή σε μέρος κτηρίου), του περιβάλλοντος χώρου (με τοποθέτηση καθιστικών και σκιάστρων, αλλά και παιδική χαρά) και ιδίως χώρων πρασίνου και δενδροφυτεύσεων, και χώρου για την κεντρική συλλογή των απορριμμάτων της μαρίνας.
Επιτρέπεται η δημιουργία εκκλησίας, ελικοδρομίου και υποδομών παραβολής υδροπλάνων καθώς και στάθμευσης αντιρρυπαντικού σκάφους και σχετικού εξοπλισμού.
Στη μαρίνα Πύλου καθορίζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης:
Για το σύνολο της ως άνω περιγραφόμενης χερσαίας ζώνης της μαρίνας Πύλου καθορίζονται συντελεστής δόμησης 0,2 και μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 6.439 τ.μ., συντελεστής κάλυψης 0,3. Στον ως άνω συντελεστή δόμησης, τίθεται ανώτατο όριο δόμησης για τη χρήση κατοικίας 0,2 και μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για τη χρήση αυτή 1.220 τ.μ.
Στον Τομέα Ι καθορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων από τις οριστικά διαμορφωμένες στάθμες τα 3,5 μ. (συν στέγη).
Στον Τομέα ΙΙ, καθορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων από τις οριστικά διαμορφωμένες στάθμες τα 7,5 μ. (συν στέγη), με εξαίρεση τον πύργο ελέγχου, για τον οποίο το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος καθορίζεται στα 12 μ. Το ύψος της στέγης των νέων κτηρίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,50 μ.
 
Της Βίκυς Βετουλάκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου