Δήμος Πύλου - Νέστορος

Δήμος Πύλου - Νέστορος
TO portal ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γνωμοδότηση για τη μαρίνα της Πύλου

Για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του γενικού προγραμματικού σχεδίου της μαρίνας Πύλου, στο πλαίσιο της πώλησης και αξιοποίησής της από ιδιώτες επενδυτές, πρόκειται να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, μεθαύριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, στις 4 το απόγευμα. 
Στην εισήγηση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την έγκριση της ΣΜΠΕ της (νέας) μαρίνας Πύλου (Ν.Μ.Π.) αναφέρεται ότι η συνολική επιφάνεια της θαλάσσιας ζώνης της Ν.Μ.Π. είναι περίπου 85 στρέμματα και αποτελείται από δύο τμήματα: τον υφιστάμενο θαλάσσιο χώρο της παλιάς μαρίνας Πύλου (Π.Μ.Π.) και το νέο παραχωρούμενο θαλάσσιο χώρο του λιμένα Πύλου. Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης της Ν.Μ.Π. είναι περίπου 32 στρέμματα κι εκτείνεται από την υφιστάμενη Π.Μ.Π. έως και την περιοχή ανατολικά του υφιστάμενου λιμένα Πύλου».
 
Σημειώνεται πως «η δυναμικότητα της Ν.Μ.Π. είναι 129 σκάφη αναψυχής. Το γενικό προγραμματικού σχέδιο της Ν.Μ.Π. αποσκοπεί στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών της υφιστάμενης μαρίνας Πύλου (Π.Μ.Π.) και στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στη χερσαία ζώνη, με σκοπό να αναδείξει την περιοχή της Πύλου ως ένα σύγχρονο και ποιοτικό πόλο τουρισμού. Παράλληλα, το σχέδιο αποσκοπεί στην απόδοση στη μαρίνα Πύλου βιώσιμης επενδυτικής ταυτότητας, με σκοπό την αξιοποίηση της, που συνιστά λόγο έντονου δημοσίου συμφέροντος». 
Επισημαίνεται ότι «το γενικό προγραμματικό σχέδιο της Ν.Μ.Π. συνοπτικά προβλέπει: «Την καθαίρεση του νότιου προβλήτα εντός της λιμενολεκάνης της υφιστάμενης μαρίνας. Την προσθήκη νέου πλωτού προβλήτα εντός της λιμενολεκάνης της υφιστάμενης μαρίνας. Την κατασκευή προβλήτα στην ανατολική πλευρά της λιμενολεκάνης του υφιστάμενου λιμένα Πύλου. 
Εκτός της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, προτείνονται τα παρακάτω "ανταποδοτικά" έργα, τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία του λιμένα Πύλου: Η επέκταση του υφιστάμενου μόνιμου προβλήτα του λιμένα Πύλου, για την προστασία της λιμενολεκάνης του λιμένα. Η εγκατάσταση συστήματος πλωτών προβλητών στα δυτικά κρηπιδώματα της λιμενολεκάνης του λιμένα Πύλου, όπου θα εξυπηρετούνται τα αλιευτικά σκάφη τα οποία σήμερα ελλιμενίζονται στην υφιστάμενη μαρίνα Πύλου». Η περιοχή του προγραμματικού σχεδίου εμπίπτει: α) εντός της προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000 "Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι) και νήσος Σφακτηρία, Αγιος Δημήτριος" και β) εντός του όρμου του Ναβαρίνου, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αρχαιολογικός χώρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου